LG Z350 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z350 Ultrabook

Tải về LG Z350 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 6.0.1.6591
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 6.0.1.6695
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 9.3.0.1021
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.0.0.1262
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 11.1.0.1006
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 9.3.0.1020
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 11.5.0.1207
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.15.10.2712
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.15.10.2712
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 9.17.10.2828
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 9.17.10.2828
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.0.15.30150
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 2.5.21.40054
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 15.1.1.1
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
Ver 15.1.1.1
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 15.5.0.42
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.3.730.2012
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 7.48.823.2011
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek lái xe đọc Micro-SD cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 6.1.7601.39015
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 6.1.8400.39030
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Elan Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 11.9.0.2
Elan Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
Ver.10.9.2.2
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel trình điều khiển 3.0 USB cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.4.225
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 3.5.34.0
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
Chăm sóc thông minh của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1204.1801
Quản lý tốc độ LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1203.0201
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.00.1205.1401
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1208.2001
LG Monitor BTN driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 1.00.1203.0701
Giám đốc LG Mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 1.00.1206.1901
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.21.1205.1501
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
ver 9.1Z
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit
01 / 02 / 2013
ver 7.0ZC
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.01.1206.0402
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 3.1.29.0
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
01 / 02 / 2013
Ver 11.00.1205.2101
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 5.00.1203.1501
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 1.12.1800
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1210.0801
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1208.2001
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 2.0.1208.1401
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.0.1022
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1209.1601
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1210.501
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.12.5500
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS cho Z350 mẫu
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver. F08
Hệ thống BIOS cho Z350 mẫu
Cửa sổ 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver. F08
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
CHỦ HƯỚNG DẪN
28 / 09 / 2012