LG Z430 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Driver, Phần mềm


LG Z430 Laptop

Tải về LG Z430 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver 6.0.1.6695)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
130,957K
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver.6.0.1.6493)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
122,456K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,914K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
31,516K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
2,920K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
3,960K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.8.0.1003)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
11,328K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
2,540K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
111,979K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
150,517K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2622)
Cửa sổ 7 32bit
31 / 03 / 2012
72,941K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2622)
Cửa sổ 7 64bit
31 / 03 / 2012
83,268K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.1.6.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
60,139K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
65,951K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.90.20620)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
148,452K
Ralink Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.6.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
52,984K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
255,851K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.0.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
19,041K
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver 7.5.1007.26)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
124,589K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.0.42)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
146,035K
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver.2.2.14.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
123,472K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.3.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
203,924K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.8.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
17,060K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.3.730.2012)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
5,714K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.48.823.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
5,645K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (6.2.8400.28123)
Cửa sổ 8 64bit
31 / 08 / 2012
17,168K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7601.92)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
10,836K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 11.9.0.2)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
185,383K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.10.9.2.2)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
177,525K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver.1.12.16)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
6,707K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1111.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
30 / 06 / 2015
131,291K
lái LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.00.1201.2001)
Cửa sổ 7 64bit
30 / 06 / 2015
403,145K
lái LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.00.1201.2001)
Cửa sổ 7 32bit
30 / 06 / 2015
403,145K
Windows7 Phục hồi Solution (Ver 1.1.1208.310
cửa sổ 8
05 / 07 / 2013
1,572K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2001)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,983K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
14 / 11 / 2012
10,335K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2501)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,966K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 10 / 2012
19,968K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
01 / 09 / 2012
1,471K
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 33.0.1208.1801)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
10,715K
lái nhớ Cache Express cho LG xách tay. (Ver 1.0.86)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
12,723K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,786K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
01 / 09 / 2012
1,648K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.7.0ZO)
Cửa sổ 7 32bit
31 / 03 / 2012
36,769K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.70)
Cửa sổ 7 32bit
31 / 03 / 2012
5,406K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.6.00.1201.1701)
Cửa sổ 7 32bit
31 / 03 / 2012
5,680K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.11.00.1201.0901)
Cửa sổ 7 32bit
31 / 03 / 2012
8,358K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.0ZO)
Cửa sổ 7 64bit
31 / 03 / 2012
36,773K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.70)
Cửa sổ 7 64bit
31 / 03 / 2012
6,529K
LG Mạng lái Manager cho LG xách tay. (Ver.1.00.1202.0901)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
63,956K
LG Tốc độ điều khiển quản lý cho LG xách tay. (Ver.1.0.1201.1301)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
14,781K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1201.1001)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
80,366K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.17.1111.2101)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
1,391K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.5.00.1201.0601)
Cửa sổ 7 64bit
31 / 03 / 2012
5,865K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.10.00.1201.3001)
Cửa sổ 7 64bit
31 / 03 / 2012
9,191K
SRS Wide lái 3D Sound cho LG xách tay. (Ver.1.11.8600)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
18,098K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho Z430 Model (Ver. F04)
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
2,246K
Hệ thống BIOS cho Z430 Model (Ver. F04)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
2,240K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[Hướng Dẫn Sử Dụng
24 / 07 / 2012
25,038K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *