LG Z450 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Driver, Phần mềm


LG Z450 Ultrabook

Tải về LG Xnote Z450 Ultrabook máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 6.0.1.6591
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 6.0.1.6695
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 9.3.0.1021
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.0.0.1262
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 11.1.0.1006
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 9.3.0.1020
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 11.5.0.1207
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.15.10.2712
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
Ver 8.15.10.2712
nVidia GeForce driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 8.17.12.9593
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 9.17.10.2828
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 9.17.10.2828
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.0.15.30150
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 2.5.21.40054
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 15.1.1.1
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
Ver 15.1.1.1
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 15.5.0.42
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.3.730.2012
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 7.48.823.2011
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 6.1.7601.28099
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 6.1.7601.92
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
14 / 11 / 2012
Ver 6.2.8400.28123
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 15.3.36.0
Elan Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 11.9.0.2
Elan Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
31 / 03 / 2012
Ver.10.9.2.2
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel trình điều khiển 3.0 USB cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.4.225
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.86
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 3.5.34.0
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
Chăm sóc thông minh của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1204.1801
Quản lý tốc độ LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 1.0.1203.0201
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
Ver 6.00.1205.1401
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
Ver 2.01.1204.0901
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1208.2001
Giám đốc LG Mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 1.00.1206.1901
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.21.1205.1501
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
ver 9.1Z
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit
01 / 02 / 2013
ver 7.0ZC
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 2.01.1206.0402
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 3.1.29.0
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit
01 / 02 / 2013
Ver 11.00.1205.2101
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 5.00.1203.1501
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver 1.12.1800
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1210.0801
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1208.2001
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
15 / 11 / 2012
Ver 2.0.1208.1401
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.0.1022
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1209.1601
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.0.1210.501
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
15 / 11 / 2012
Ver 1.12.5500
LG Application Updater cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
14 / 11 / 2012
Ver 1.0
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS cho Z450 / Z455 mẫu
Cửa sổ 7 64bit
01 / 02 / 2013
Ver. F0B
Hệ thống BIOS cho Z450 / Z455 mẫu
Cửa sổ 7 32bit
01 / 02 / 2013
Ver. F0B
Hệ thống BIOS cho Z450 mẫu
Cửa sổ 8 32bit
14 / 11 / 2012
Ver. F08
Hệ thống BIOS cho Z450 mẫu
Cửa sổ 8 64bit
14 / 11 / 2012
Ver. F08
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
CHỦ HƯỚNG DẪN
07 / 09 / 2012