Ý nghĩa của LG XNOTE máy tính xách tay dòng khác nhau?Hiện nay, LG đã giới thiệu E, P, R, S, X, năm loạt máy tính xách tay. đặc điểm của từng máy tính xách tay hàng loạt là gì?

P Series - Premium Mobility, 10.6inch, màn hình 13.3inch

X Series - Extreme Mobility, màn hình 10inch

R Series - Rational Performance, 13inch, 14.1inch, 15.4inch, màn hình 17inch

E Series - Essential Mobility, 12.1inch, màn hình 13.3inch

S Series - Hiệu suất tối cao, 15.4inch, màn hình 19inch