MEDION AKOYA P6647 (MD98894) Máy tính xách tay của Windows 8.1 Driver, Phần mềm


MEDION AKOYA P6647 Laptop

Tải MEDION AKOYA P6647 (MD98894) - MSN: 30017678 máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển và phần mềm.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:

Audio / Sound
HD Audio Driver cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 6.0.1.7076 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Chipset
Chipset Driver cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 9.4.0.1026 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Quản lý cơ Intel MEDION AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 9.5.15.1730 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Video / VGA
Driver VGA cho Medion AKOYA E6239 / E722x Máy tính xách tay (Intel)
Version: 10.18.14.4080 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Bluetooth
Giao diện Bluetooth Driver cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 3.1.1309G - Win 8.1 64bit
LAN / Wi-Fi
Driver mạng cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 8.019.0726.2013 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Card Reader
Card Reader Driver cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 6.2.9200.30164 - Win 7 32bit / Win 7 64bit / / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
TouchPad
Driver touchpad cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 17.0.15.0 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Loại khác
Phần mềm Hotkey MEDION AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 1.00.0094 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Medion AKOYA E624x / P763x Máy tính xách tay
Version: 12.8.2.1000 - / / Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.