MEDION AKOYA P7641 (MD99854) Máy tính xách tay của Windows 10 Driver, Phần mềm


MEDION AKOYA P7641 Laptop

Tải MEDION AKOYA P7641 (MD99854) - MSN: 30020373 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và phần mềm.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:

Audio / Sound
Realtek HD Audio Driver cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 6.0.1.7622 -
Chipset
Chipset Driver cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 10.1.1.11 - Win 10 64bit
Video / VGA
VGA driver EDION AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay (Intel)
Version: 10.18.15.4279 - Win 10 64bit
Driver VGA cho Medion AKOYA / ERAZER P666x / P764x Máy tính xách tay (Nvidia)
Version: 10.18.13.5354 - Win 10 64bit
Bluetooth / Wi-Fi
Trình điều khiển Wi-Fi / Bluetooth cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Phiên bản: -
LAN / Wi-Fi
Driver mạng cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 10.2.703.2015 - Win 10 64bit
Card Reader
Card Reader Driver cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 10.0.10163.31215 - Win 10 64bit
TouchPad
Driver touchpad cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 15.19.4.2 - Win 10 64bit
Khác
Driver Hotkey cho Medion AKOYA / ERAZER E642x / P764x Máy tính xách tay
Version: 1.00.0117 - Win 10 64bit

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *