MEDION AKOYA S6615T (MD98737) Laptop của Windows 8.1 Driver, Phần mềm


MEDION AKOYA S6615T Laptop

Tải MEDION AKOYA S6615T (MD98737) - MSN: 30017159 máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển và phần mềm.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:

BIOS
Bios Cập nhật tính xách tay MEDION AKOYA S621x / S661x
Version: 1.01.05.MN - Win 8.1 64bit
Audio / Sound
Driver âm thanh cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 6.0.1.7030 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Chipset
Chipset Driver cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 9.4.0.1017 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Video / VGA
Driver VGA cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay (Intel)
Version: 15.33.4.64.3308 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Driver VGA cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay (Nvidia)
Version: 9.18.13.2702 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Bluetooth / Wi-Fi
Trình điều khiển Wi-Fi / Bluetooth cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 16.5.1 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
mạng
Driver mạng cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 8.020.0815.2013 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Card Reader
Card Reader Driver cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 6.2.9200.30166 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
TouchPad
Driver touchpad cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 17.0.8.0 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Loại khác
Driver Hotkey cho Medion AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 1.01 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Phần mềm Quản lý Intel MEDION AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 9.5.1.5M_9.5.13.1706 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit
Intel Rapid Storage Software MEDION AKOYA S621x / S661x Máy tính xách tay
Version: 12.8.0.1016 - Win 8.1 32bit / Win 8.1 64bit