MSI CR400 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR400 Máy tính xách tay

Tải về MSI CR400 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6024)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-15
85.54 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5874)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-25
66.97 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5804)
Windows Vista 32bit
2009-09-24
56.47 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5804)
Windows XP 32bit
2009-09-24
56.47 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia MCP79MVL Chipset (Version: 15.5)
Cửa sổ 7 64bit
2010-04-01
63.35 MB
NVidia MCP79MVL Chipset (Version: 19.07)
Windows XP 32bit
2009-10-22
51.07 MB
Nvidia MCP79MVL Chipset (Version: 19.07)
Windows Vista 32bit
2009-10-22
51.06 MB
Nvidia MCP79MVL Chipset (Version: 15.5)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-22
59.54 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce G 8200M (Version: 8.15.11.8640)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-15
92.7 MB
NVIDIA GeForce G 8200M (Version: 6.14.11.8640)
Windows XP 32bit
2009-10-06
72.5 MB
NVIDIA GeForce G 8200M (Version: 7.15.11.7965)
Windows Vista 32bit
2009-10-06
73.94 MB
NVIDIA GeForce G 8200M (Version: 8.15.11.8640)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-06
76.41 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-19
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
17.43 MB
msi không dây lan_6896 (Version: 1676.3.0629.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2009-09-22
17.43 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.1.324)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
16.67 MB
msi không dây Lan_6896 (Version: 1671.2.040)
Windows XP 32bit
2009-07-14
16.69 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-19
7.31 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho CR400 (Version: 2.210.0108.006.04)
Windows XP 32bit, Windows XP 64bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-15
5.38 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB

suy nghĩ 4 trên "MSI CR400 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *