MSI CR43 6M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR43 6M Máy tính xách tay

Tải MSI CR43 6M máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh (Beta), (Ver.6.0.1.7891)
Windows 7 64bit
2016-08-31
329.52 MB
Audio Driver, (Ver.6.0.1.7745)
Windows 10 64bit
2016-03-18
248.68 MB
Trình điều khiển âm thanh, (Ver.6.0.1.7745)
Windows 7 64bit
2016-03-18
248.68 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 10 64bit
2016-07-22
11.73 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 10 64bit
2016-07-22
0.58 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 7 64bit
2016-05-09
0.58 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 7 64bit
2016-05-09
11.73 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1166)
Windows 7 64bit
2016-05-09
62.96 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1166)
Windows 10 64bit
2016-01-13
62.96 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.12)
Windows 10 64bit
2016-01-12
2.7 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.12)
Windows 7 64bit
2016-01-05
2.7 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.20.19.15.4312)
Windows 10 64bit
2016-03-01
177.2 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.20.19.15.4312)
Windows 7 64bit
2016-03-01
177.2 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.17.1.1506.520)
Windows 7 64bit
2016-03-25
80.15 MB
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.17.1.1532.1814)
Windows 10 64bit
2016-03-02
80.27 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.18.30.0.9)
Windows 7 64bit
2016-01-29
346.63 MB
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.18.30.0.9)
Windows 10 64bit
2016-01-13
346.63 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN Qualcomm AR8171, (Ver.2.1.0.21)
Windows 7 64bit
2016-01-05
5.79 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10240.21281)
Windows 10 64bit
2016-02-17
12.57 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10240.21281)
Windows 7 64bit
2016-01-05
12.57 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.15.13.2.2)
Windows 7 64bit
2016-03-25
104.14 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển USB 3.0 của Intel, (Ver.4.0.2.42)
Windows 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB