MSI CR61 2M Notebook Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR61 2M Máy tính xách tay

Tải về MSI CR61 2M Laptop dùng Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển âm thanh (Version: 6.0.1.7534)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
218.79 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-01-06
175.88 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7004)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
212.42 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.8)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
11.41 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8 64bit
2014-09-26
16.14 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2014-09-24
10.63 MB
Intel (R) Mobile Express Chipset (Version: 12.8.2.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
16.2 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 11.0.0.1146)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
60.69 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.1.1333)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
56.21 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4248)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Intel (R) Core (TM) bộ xử lý card đồ họa (Version: 9.18.10.3107)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
149.36 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BlueTooth AW-NB114H (Version: 1.3.812.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-23
60.79 MB
AzureWave Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.9691.x)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
51.14 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.13.402.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-01
38.86 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
36.74 MB
AW-NB114H Wireless Driver (Version: 2007.9.208.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
32.56 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-21
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 10.0.10163.31215)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-26
12.32 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9600.30169)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
10.2 MB
Realtek Card Reader RTS5138 (Version: 6.2.9200.30164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
10.2 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.30136)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
10.95 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech TouchPad (Version: 15.13.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
104.13 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.2.4)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-06-20
192.5 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
0.84 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-03
28.17 MB
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-11-22
28.17 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-15
13.67 MB
Sizing Options (Version: 3.0.1512.0101)
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-09
109.06 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8 64bit
2015-02-13
13.05 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-21
3.39 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Cinema Sound Blaster (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-12
29.12 MB
Loa EQ (Version: 1.00.13)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-12
3.21 MB
SCM (Version: 14.013.08166)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
2.04 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
3.14 MB
SCM (Version: 13.013.04183)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
3.18 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.14 MB