MSI CR610 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích, tay


MSI CR610 Máy tính xách tay

Tải về MSI CR610 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5880)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-16
67.15 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5880)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-15
67.15 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5880)
Windows XP 32bit
2009-12-15
67.15 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD South Bridge Driver (Version: 1.2.1.210)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-22
0.37 MB
AMD South Bridge Driver (Version: 1.2.1.210)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-22
0.37 MB
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.634)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-21
93.52 MB
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.634)
Windows XP 32bit
2010-01-18
143.31 MB
ATI RS880M Chipset / driver VGA (Version: 8.634)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-18
93.52 MB
AMD South Bridge Driver (Version: 3.1.1540.151)
Windows XP 32bit
2010-01-18
0.25 MB
AMD PowerNow (Version: 1.3.2.0)
Windows XP 32bit
2010-01-20
2.72 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-19
7.31 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho CR610 (Version: 2.210.0617.007)
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-21
5.47 MB