MSI CR643 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR643 Máy tính xách tay

tải về MSI CR643 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6285)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-30
107.67 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-10
2.52 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 10.1.2.1004 PV)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-30
9.73 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
136.92 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 8.15.10.2291)
Cửa sổ 7 32bit
2012-07-25
64.9 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge (Version: 8.15.10.2291)
Cửa sổ 7 64bit
2012-07-25
79.89 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth_N130 (Version: 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
64.65 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-08
149.05 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 32bit
2011-09-06
149.05 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
48.65 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
48.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 / 130 + BT4.0 (Version: 15.5.4.45)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-15
146.12 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless N135 / N130 + BT4.0 (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-04
580.36 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.40.126.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-30
0.61 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10010)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-01-10
8.08 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.30.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-30
16.01 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.14 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
i-Chager (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-25
0.52 MB
SRS Premium Sound Driver (Version: 1.10.2000)
Cửa sổ 7 64bit
2012-07-25
7.1 MB
SRS Premium Sound Driver (Version: 1.10.2000)
Cửa sổ 7 32bit
2012-07-25
7.19 MB
S-bar 2.0 (20.011.03173) (Version: 20.011.03173)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-05-04
4.08 MB
Battery Calibration (1.0.0.1) (Version: 1.0.0.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-05-04
1.71 MB
Cinema MSI Pro II (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
2.69 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.25)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
59.97 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *