MSI CR650 / CR670 / GX670 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CR650 Máy tính xách tay

Tải MSI CR650 / GX670 / CR670 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6267)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
106.6 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.982.7)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-28
211.42 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 32bit
2012-02-09
204.33 MB
ATI Brazos Chipset / driver VGA (Version: 8.93)
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-09
204.33 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-04
52.68 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TWINHAN Wireless LAN (Phiên bản: 8.0.0.376)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-11
32.2 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
28.19 MB
AzureWave Wireless LAN _ AW-139H (Version: 1005.27.0928.2011)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
28.19 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.043.0321.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-02-10
5.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.0.2)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
130.25 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-03
60.64 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NEC USB3.0 Driver (Version: 2.1.16.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2014-02-21
15.65 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Win8.1 64
2013-10-21
3.39 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-13
3.14 MB
SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-08
3.4 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
S-Bar 2.0 (Version: 20.012.11099)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
4.99 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Dễ dàng Viewer (w7 32,1309) (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
20.36 MB
Cinema Pro II (W7 32 / 64,1.0.0.10) (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-22
2.69 MB
iCharger (W7 32 / 64,1.0.104) (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-22
0.52 MB
Pin Caliration (W7 32 / 64,1.0.1012.0301) (Version: 1.0.1012.0301)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
1.69 MB