MSI CX41 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX41 Máy tính xách tay

Tải về MSI CX41 Laptop dùng Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-19
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6626)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-05
148.84 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1019)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-06-11
2.87 MB
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
1.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa AMD Radeon ™ HD 7670M (Version: 8.982.8.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-19
472.18 MB
Card đồ họa AMD Radeon ™ HD 7670M (Version: 8.951.6.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-02-19
480.1 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.0.220)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 + BT4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
76.08 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N 135 + BT4.0 (Version: 2.2.16.30255)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-11-21
323.65 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 7.4.0.120)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
172.49 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 10.0.0.225)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Atheros AW-NB100H Wireless LAN (Version: 9.2.0.470)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
17.62 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless N135 / N130 + BT4.0 (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-04
580.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.50.1123.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-07
5.61 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.65 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10010)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-01-10
8.08 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.0.2)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
130.25 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.7)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-15
20.74 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.4.220)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-20
13.52 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-07
3.23 MB