MSI CX500 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX500 Máy tính xách tay

Tải về MSI CX500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6196)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-10-23
100.27 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5894)
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-17
57.85 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5821)
Windows Vista 32bit
2009-09-25
56.95 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5821)
Windows XP 32bit
2009-09-24
56.95 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Mobility Radeon HD 4330 (Version: 8.631.0.0000)
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-17
108.14 MB
ATI Mobility Radeon HD 4330 / 4670 (Version: 8.593.1.1000)
Windows XP 32bit
2009-10-29
142.27 MB
ATI Mobility Radeon HD 4330 / 4570 / 4670 (Version: 8.593.0.0000)
Windows Vista 32bit
2009-10-29
98.98 MB
ATI Mobility Radeon HD 4330 (Version: 8.631.0.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-24
108.14 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-19
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SiS LAN (Version: 2.0.1039.1670)
Windows Vista 32bit
2009-12-25
4.95 MB
SiS LAN (Version: 2.0.1039.1670)
Windows XP 32bit
2009-12-25
4.95 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows XP 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-19
7.31 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho Win7 (Version: 2.210.0205.006.06)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-05-26
5.45 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho Vista (Version: 2.209.1106.005.10)
Windows Vista 32bit
2010-01-07
5.41 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (W7 32) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho XP (Version: 2.209.1106.005.10)
Windows XP 32bit
2009-11-23
5.41 MB