MSI CX61 0ND Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích, tay


MSI CX61 Dòng Máy tính xách tay

Tải về MSI CX61 0ND Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

Realtek HD Audio
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản6.0.1.6690
Kiểuâm thanhPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềad_alc269_6.0.1.6690_w800.zipKích thước tập tin128.42 MB
Realtek HD Audio
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản6.0.1.6537
Kiểuâm thanhPhát hành ngày2012-05-09
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềad_alc269_6.0.1.6537_w700.zipKích thước tập tin127.13 MB
Intel (R) Chipset
Mô tảIntel (R) 6 & 7 Series / C216 Chipset Family
phiên bản9.3.0.1025
KiểuChipsetPhát hành ngày2012-10-30
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềchipset_intel7series_9.3.0.1025_al00.zipKích thước tập tin3.97 MB
Intel (R) Series Chipset 7
Mô tảIntel Family (R) 7 Series / C216 Chipset
phiên bản9.3.0.1021
KiểuChipsetPhát hành ngày2012-05-03
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềcs_intel7series_9.3.0.1021_al00.zipKích thước tập tin2.88 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.0.0.209
KiểuBluetoothPhát hành ngày2012-11-01
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềbluetooth_aw_nb100h_8.0.0.209_w864.zipKích thước tập tin180.92 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản7.4.0.120
KiểuBluetoothPhát hành ngày2012-09-28
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềbt_aw_nb100h_7.4.0.120.zipKích thước tập tin172.49 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 + BT4.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản2.5.21.40054
KiểuBluetoothPhát hành ngày2012-08-23
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềbt_intel_n35_2.5.21.40054_w864.zipKích thước tập tin64.69 MB
Intel Bluetooth_N130
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản2.5.21.40054
KiểuBluetoothPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềbt_intel_n130_2.5.21.40054_w800.zipKích thước tập tin64.65 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N 135 + BT4.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản2.0.15.30150
KiểuBluetoothPhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềbt_intel_n35_2.0.15.30150_w700.zipKích thước tập tin321.72 MB
Realtek Card Reader
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản6.1.8400.30136
KiểuCard ReaderPhát hành ngày2012-08-24
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềcr_rts5138_6.1.8400.30136_w8_32bit_64bit.zipKích thước tập tin10.95 MB
Realtek Card Reader
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản6.1.7600.30127
KiểuCard ReaderPhát hành ngày2011-07-14
OSCửa sổ 7 64bit
Tải vềcr_rts5138_6.1.7600.30127_w700.zipKích thước tập tin9.49 MB
Realtek Card Reader
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản6.1.7600.30127
KiểuCard ReaderPhát hành ngày2011-07-14
OSCửa sổ 7 32bit
Tải vềcr_rts5138_6.1.7600.30127_w700.zipKích thước tập tin9.49 MB
NVIDIA GeForce GT640M / 630M
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản9.18.13.546
KiểuVGAPhát hành ngày2012-08-23
OSCửa sổ 8 64bit
Tải về1755_16gb_gt630m640m_9.18.13.546_w864.zipKích thước tập tin243.51 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Ivy Bridge
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản9.17.10.2828
KiểuVGAPhát hành ngày2012-08-23
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềvga_iib_9.17.10.2828_w864.zipKích thước tập tin150.25 MB
NVIDIA GeForce GT630M / 640M
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.17.12.9562
KiểuVGAPhát hành ngày2012-07-05
OSCửa sổ 7 32bit
Tải vềcx61_gt630m640m_8.17.12.9562_w732.zipKích thước tập tin140.19 MB
NVIDIA GeForce GT630M / 640M
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.17.12.9562
KiểuVGAPhát hành ngày2012-07-05
OSCửa sổ 7 64bit
Tải vềcx61_gt630m640m_8.17.12.9562_w764.zipKích thước tập tin185.91 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Ivy Bridge
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.15.10.2712
KiểuVGAPhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 32bit
Tải vềvga_iib_8.15.10.2712_w732.zipKích thước tập tin112.86 MB
Intel HD Graphics Family_Intel Ivy Bridge
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.15.10.2712
KiểuVGAPhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 64bit
Tải vềvga_iib_8.15.10.2712_w764.zipKích thước tập tin151.53 MB
Realtek LAN
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.2.612.2012
KiểuLANPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềlan_rtl8111e_vl_8.2.612.2012_w800.zipKích thước tập tin5.61 MB
Realtek LAN
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản7.46.610.2011
KiểuLANPhát hành ngày2012-05-09
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềlan_rtl8111e_vl_cg_7.46.610.2011_w700.zipKích thước tập tin5.53 MB
Elantech đa Touchpad
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản11.13.1.4
KiểuTouchPadPhát hành ngày2012-10-25
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềmtp_etd_11.13.1.4_al00.zipKích thước tập tin191.43 MB
Elantech đa Touchpad
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản11.13.0.2
KiểuTouchPadPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềmtp_etd_11.13.0.2_al00.zipKích thước tập tin130.25 MB
Atheros Wireless LAN - AW-NB100H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản10.0.0.200
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-11-01
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềwireless_aw_nb100h_10.0.0.200_w864.zipKích thước tập tin39.04 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 / 130 + BT4.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản15.5.4.45
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-10-15
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềwl_intel_n135_15.5.4.45_w864.zipKích thước tập tin146.12 MB
Atheros Wireless LAN - AW-NB100H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản9.2.0.470
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-09-28
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềwl_aw_nb100h_9.2.0.470_w700.zipKích thước tập tin17.62 MB
Atheros Wireless LAN _AW-NE139H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản2007.2.0706.2012
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềwl_139h_2007.2.0706.2012_w800.zipKích thước tập tin31.87 MB
Atheros Wireless LAN - AW-NB139H
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản1005.27.928.2011
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-05-08
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềwl_aw_ne139h_1005.27.928.2011.zipKích thước tập tin28.19 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N 135 / N130 + BT4.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản15.1.1.1
KiểuMạng LAN không dâyPhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềwl_intel_n135_15.1.1.1_w700.zipKích thước tập tin580.36 MB
Công nghệ Intel Rapid Storage
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản11.6.0.1030
KiểuCông nghệ Intel Rapid StoragePhát hành ngày2012-10-30
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềirs_11.6.0.1030_w800.zipKích thước tập tin11.22 MB
Công nghệ Intel Rapid Storage
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản11.1.0.1006
KiểuCông nghệ Intel Rapid StoragePhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 64bit
Tải vềirs_11.1.0.1006_w700.zipKích thước tập tin11.33 MB
Công nghệ Intel Rapid Storage
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản11.1.0.1006
KiểuCông nghệ Intel Rapid StoragePhát hành ngày2012-05-04
OSCửa sổ 7 32bit
Tải vềirs_11.1.0.1006_w700.zipKích thước tập tin11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.1.0.1263
KiểuĐộng cơ Quản lý IntelPhát hành ngày2012-08-24
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềme_8.1.0.1263_w8_64bit.zipKích thước tập tin118.63 MB
Động cơ Quản lý Intel
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản8.0.0.1262
KiểuĐộng cơ Quản lý IntelPhát hành ngày2012-04-25
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềme_8.0.0.1262_w700.zipKích thước tập tin1.09 MB
máy chụp ảnh
Mô tảThiết bị này sử dụng driver bản địa đi kèm trong hệ điều hành.
phiên bản
Kiểumáy chụp ảnhPhát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềKhông ứng dụngKích thước tập tin0 MB
máy chụp ảnh
Mô tảThiết bị này sử dụng driver bản địa đi kèm trong hệ điều hành.
phiên bản
Kiểumáy chụp ảnhPhát hành ngày2010-06-24
OSCửa sổ 7 32bit
Tải vềKhông ứng dụngKích thước tập tin0 MB
máy chụp ảnh
Mô tảThiết bị này sử dụng driver bản địa đi kèm trong hệ điều hành.
phiên bản
Kiểumáy chụp ảnhPhát hành ngày2010-06-01
OSCửa sổ 7 64bit
Tải vềKhông ứng dụngKích thước tập tin0 MB
điều khiển Intel USB 3.0
Mô tảThiết bị này sử dụng driver bản địa đi kèm trong hệ điều hành.
phiên bản
KiểuUSB 3.0Phát hành ngày2012-08-22
OSCửa sổ 8 64bit
Tải vềKhông ứng dụngKích thước tập tin0 MB
điều khiển Intel USB 3.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản1.0.3.214
KiểuUSB 3.0Phát hành ngày2012-05-09
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềusb_intel_1.0.3.214_w700.zipKích thước tập tin6.78 MB

Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

Lưu ý đặc biệt:

Các tiện ích được cung cấp ở đây là dành riêng cho các sản phẩm chỉ MSI.

S-Bar 2.0
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản21.012.04278
KiểuTiện íchPhát hành ngày2012-09-13
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềSBar20_21.012.04278.zipKích thước tập tin12.69 MB
chú thíchXin lưu ý rằng trước khi cài đặt S-Bar 2.0, Microsoft.NET Khung 4 nên được cài đặt trước. Bạn có thể tải xuống trực tiếp từ trang web chính thức của Microsoft.
Trình điều khiển âm thanh SRS Premium
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản1.11.8800
KiểuTiện íchPhát hành ngày2012-07-06
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềsrs_111_8800.zipKích thước tập tin17.71 MB
Intel Turbo Boost Monitor
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản2.1.23.0
KiểuTiện íchPhát hành ngày2012-07-06
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềTurboBosot_21230.zipKích thước tập tin22 MB
S-Bar 2.0
Mô tảXin lưu ý rằng trước khi cài đặt S-Bar 2.0, Microsoft.NET Khung 4 nên được cài đặt trước. Bạn có thể tải xuống trực tiếp từ trang web chính thức của Microsoft.
phiên bản21.012.03156
KiểuTiện íchPhát hành ngày2012-05-11
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềSBar20_ 21012_03156.zipKích thước tập tin12.69 MB
pin Callibration
Mô tảKhông ứng dụngphiên bản1.0.0.1
KiểuTiện íchPhát hành ngày2012-04-11
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềbatterycalibration_1001.zipKích thước tập tin1.71 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit / 64)
Mô tảwebcam Application
phiên bản1.0.909.0801
KiểuTiện íchPhát hành ngày2010-06-10
OSCửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
Tải vềsimcam_v7_nb.zipKích thước tập tin0.76 MB