MSI CX61 2OD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX61 Dòng Máy tính xách tay

Tải về MSI CX61 2OD Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader, 7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-01-06
175.88 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7004)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
212.42 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-10-15
10.63 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8 64bit
2014-09-26
16.14 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2014-09-24
10.63 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.1.1333)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
56.21 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Nvidia GeForce GT720M / GT740M (Version: 327.62)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-21
308.69 MB
Beta Nvidia GT720M / GT740M (Version: 332.00)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-21
343.09 MB
Nvidia GT720M / Card đồ họa GT740M (Version: 311.43)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-06-20
241.9 MB
Intel (R) Core (TM) bộ xử lý card đồ họa (Version: 9.18.10.3107)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
149.36 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.754.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
54.71 MB
AzureWave Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.9691.x)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
51.14 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.13.402.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-01
38.86 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
36.74 MB
AW-NB114H Wireless Driver (Version: 2007.9.208.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
32.56 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
LAN (Version: 2.1.0.13)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-06-20
5.74 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader RTS5138 (Version: 6.2.9200.30164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
10.2 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.30136)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-20
10.95 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-14
9.49 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.2.4)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-06-20
192.5 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-03
28.17 MB
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-11-22
28.17 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8 64bit
2015-02-13
13.05 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Cinema Sound Blaster (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-12
29.12 MB
Loa EQ (Version: 1.00.13)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-12
3.21 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
3.14 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.14 MB
Trợ giúp bàn (Version: 1.0.1602.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit, Win10 64
2016-02-19
7.89 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 15.016.01221)
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-22
13.61 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 13.016.01229)
Cửa sổ 7 64bit, Win10 64
2016-01-22
13.63 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *