MSI CX640 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX640 Máy tính xách tay

Tải về MSI CX640 Laptop dùng Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant Audio (Version: 8.54.2.51)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2015-03-27
60.43 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-10
2.52 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel HD Graphic 3000 (Version: 8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-11
57.37 MB
Intel HD Graphic 3000 (Version: 8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-11
63.15 MB
Card đồ họa nVIDIA Geforce GT520M (Version: 8.17.12.6901)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-11
116.94 MB
Card đồ họa nVIDIA Geforce GT520M (Version: 8.17.12.6901)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-11
154.04 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros AR5B195 Wireless Lan - WB214E-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.2.0.310)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-13
131.85 MB
Atheros AR5B195 Wireless Lan - WB214E-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.2.0.310)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-13
131.85 MB
Chicony Wireless Lan_ XW204E-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.1.0.309)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-24
6.41 MB
Chicony Wireless Lan_ XW204E-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.1.0.309)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-24
6.41 MB
Azurewave Combo Card_NB037-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.0.0.222)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-24
139.56 MB
Azurewave Combo Card_NB037-16Y1 / 14Y1 (Version: 9.0.0.222)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-24
139.56 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Lan (Version: 1.0.0.46)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-01
4.66 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Alcor Card Reader (Version: 1.8.1217.36096)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-24
6.87 MB
Alcor Card Reader (Version: 1.8.1217.36096)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-24
6.87 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.20.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-01
6.8 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Win8 64
2014-05-13
3.23 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Win8 64
2013-06-05
3.14 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Win8 64
2013-04-12
125.84 MB
PHotkey (Version: 1.00.0010)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-11
11.57 MB
Nhãn thời gian (20110711) (Version: 20110711)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-13
228.41 MB
Winflash V2.29.0.3 (Version: 2.29.0.3)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-05-06
1.37 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *