MSI CX70 2OC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, Tiện ích, tay


MSI CX70-2OC Máy tính xách tay

Tải về MSI CX70 2OC Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích, phần vững và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-01-06
175.88 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7004)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
212.42 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
5.09 MB
Intel (R) 8 Dòng chipset (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-07
5.09 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-10-15
10.63 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8 64bit
2014-09-26
16.14 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.4.1000)
Cửa sổ 7 64bit
2014-09-24
10.63 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
57.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
56.28 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.1.1333)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
56.21 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
141.13 MB
Nvidia GeForce GT720M / GT740M (Version: 327.62)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-06
308.69 MB
Intel (R) Core (TM) bộ vi xử lý đồ họa Card (Version: 9.18.10.3186)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
147.66 MB
Nvidia GT720M / GT740M / Card đồ họa GTX760M (Version: 311.43)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
241.9 MB
Nvidia GT720M / GT740M / Card đồ họa GTX760M (Version: 311.43)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
241.9 MB
Intel (R) Core (TM) bộ xử lý card đồ họa (Version: 9.18.10.3107)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
149.36 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H (Version: 1.3.769.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
54.25 MB
AW-NB114H bluetooth (Version: 1.3.728.1)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
52.64 MB
Atheros Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.9691.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-15
51.14 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.2.827.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
33.43 MB
AzureWave không dây (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
36.74 MB
AzureWave Wireless LAN-NB114H (Version: 2007.11.322.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
32.56 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.13)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.74 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.13)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
5.74 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek thẻ Reader (Version: 6.2.9600.30169)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-07
10.2 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.30136)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.95 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-14
9.49 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.2.4)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
192.5 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.2.4)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
192.5 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-03
28.17 MB
WD Boost Driver (Version: 1.50.433.72)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-11-22
28.17 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1312.1101)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-12-25
20.55 MB
SCM (Version: 10.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
3.4 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.13)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-12
3.21 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.13)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-12
3.21 MB
SCM (Version: 14.013.08166)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
2.04 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-06
29.12 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-02
29.12 MB
SCM (Version: 10.013.04183)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.4 MB