MSI CX70 2QF Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX70 2QF Laptop

Tải MSI CX70 2QF máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver, (Ver.6.0.1.7745)
Windows 10 64bit
2016-03-18
248.68 MB
Âm thanh ALC892-GR ALC892-CG, (Ver.6.0.1.7424)
Windows 8.1 64bit
2015-03-23
183.31 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1146)
Windows 10 64bit
2015-07-28
60.69 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.9.5.10.1658)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.5.0.1081)
Windows 10 64bit
2015-07-27
11.41 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.5.0.1056)
Windows 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.8)
Windows 10 64bit
2015-07-23
2.68 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.9.4.0.1026)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.54)
Windows 10 64bit
2015-08-26
428.77 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4248)
Windows 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Trình điều khiển Nvidia VGA, (Ver.345.05)
Windows 8.1 64bit
2015-03-17
395.98 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.10.3496)
Windows 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BlueTooth AW-NB114H, (Ver.1.3.812.1)
Windows 8.1 64bit
2015-03-23
60.79 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1407.474)
Windows 8.1 64bit
2015-01-06
192.19 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây AzureWave, (Ver.2012.13.402.2014)
Windows 8.1 64bit
2015-06-01
38.86 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.13.0.9)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
263.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN Qualcomm AR8161, (Ver.2.1.0.21)
Windows 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10163.31215)
Windows 10 64bit
2015-08-26
12.32 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.2.9600.30169)
Windows 8.1 64bit
2014-01-07
10.2 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.15.13.1.1)
Windows 10 64bit
2015-08-28
104.13 MB
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.11.13.11.4)
Windows 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB