MSI CX70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI CX70 Dòng Máy tính xách tay

Tải về MSI CX70 Series (0NC, 0ND, 0NF) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6537)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-09
127.13 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1019)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-06-11
2.87 MB
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
1.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce 730M / 710M / 645M / 635M / 640M / 630M (Version: 297.07)
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-17
228.16 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 8.15.10.2696)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-25
151.48 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 8.15.10.2696)
Cửa sổ 7 32bit
2013-09-25
112.83 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2875)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
137.24 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.0.220)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 + BT4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-07
76.08 MB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N 135 + BT4.0 (Version: 2.2.16.30255)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-11-21
323.65 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Version: 7.4.0.120)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
172.49 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
64.65 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-08
149.05 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 32bit
2011-09-06
149.05 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version: 10.0.0.225)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless-N135 / 130 + BT4.0 (Version: 15.5.4.45)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-15
146.12 MB
Atheros AW-NB100H Wireless LAN (Version: 9.2.0.470)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-09-28
17.62 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 1005.27.928.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-08
28.19 MB
Intel Canyon Đỉnh Centrino Wireless N135 / N130 + BT4.0 (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-04
580.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce GT730M / 710M / 645M / 640M / 635M / 630M (Version: 311.00)
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-17
237.13 MB
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.46.610.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-09
5.53 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.8400.30136)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-24
10.95 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-14
9.49 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-14
9.49 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.7)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-09-25
21.02 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.0.2)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
130.25 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.3.214)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-09
6.78 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-05-07
3.23 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-20
3.14 MB
Intel Turbo Boost Monitor 2.0 (Version: 2.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-16
58.31 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit / 64) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-06-10
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *