MSI EX460 máy tính xách tay Windows Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI EX460 Máy tính xách tay

Tải về MSI EX460 Máy tính xách tay Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit Trình điều khiển, phần mềm và người dùng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5821)
Windows Vista 32bit
2010-11-12
56.95 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6093)
Cửa sổ 7 32bit
2010-11-12
81.6 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Mobility Radeon HD 4330 / 4570 / 4670 (Version: 8.593.0.0000)
Windows Vista 32bit
2009-10-29
98.98 MB
ATI Mobility Radeon HD 4330 (Version: 8.631.0.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-24
108.14 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SiS LAN (Version: 2.0.1039.1670)
Windows Vista 32bit
2009-12-25
4.95 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Windows Vista 32bit
2010-11-12
1.45 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-29
1.45 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Windows Vista 32bit
2010-07-19
7.31 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (XP 32,11036) (Version: 1.1.0.36)
XP 32
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (Windows Vista 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows Vista 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 32,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho Vista32 (Version: 2.210.0205.006.06)
XP 32, Windows Vista 32bit
2010-02-24
5.45 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
XP 32
2008-11-26
4.08 MB