MSI EX465 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI EX465 Máy tính xách tay

Tải về MSI EX465 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và người dùng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5904)
Windows XP 32bit
2010-04-08
76.58 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6005)
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-02
76.56 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6005)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-02
86.15 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Mobility Radeon HD 5470 (Version: 8.691.0.0000)
Cửa sổ 7 64bit
2010-11-17
115.73 MB
ATi Mobility Radeon HD 5470 (Version: 8.732.0.0000)
Windows XP 32bit
2010-03-16
190.13 MB
ATI Mobility Radeon HD 5470 (Version: 8.691.0.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-24
115.73 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-19
73.52 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.1.1.0)
Windows XP 32bit
2010-10-08
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6899 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-03
1.58 MB
msi không dây Lan_6899 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-03
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-11
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-11
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SiS LAN (Version: 2.0.1039.1110)
Windows XP 32bit
2010-08-04
4.95 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Windows XP 32bit
2010-10-11
0 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-29
1.45 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-01
1.45 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Windows XP 32bit
2010-08-13
1.15 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Windows XP 32bit
2012-12-18
0 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Face (Windows XP 32bit, 11036) (Version: 1.1.0.36)
Windows XP 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 32,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-12
15.87 MB
Dễ dàng Face (W7 64,11036) (Version: 1.1.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
15.87 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho XP32 (Version: 2.210.0205.006.06)
Windows XP 32bit
2011-02-21
5.45 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho Win7 (Version: 2.210.0205.006.06)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-05-26
5.45 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB