MSI EX629 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI EX629 Máy tính xách tay

Tải về MSI EX629 Máy tính xách tay của Windows 7 32bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần vững và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5995)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-30
85.9 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 10.1.2.1004)
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-04
9.73 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce 9500M GS / 130M (Version: 8.16.11.8691)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-30
73.15 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-21
380.94 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.95.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
1.61 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
UPEK Fingerprinter (Version: 1.2.0.189)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-23
37.71 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kworld TV Tuner_Digital M810 (Version: 9.603.1.0630)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-26
1.12 MB
Kworld TV Tuner lai MC860 (Version: 1.5.61.0918)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-26
3.46 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.7.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
0.75 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho EX629 (Version: 2.210.0503.006.15)
Cửa sổ 7 32bit
2010-05-07
5.49 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (W7 32) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB