MSI FX400 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI FX400 Máy tính xách tay

Tải về MSI FX400 Laptop dùng Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6128)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-21
85.07 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 10.1.2.1004)
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-04
9.73 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 6.0.0.1184)
Cửa sổ 7 32bit
2010-03-22
11.37 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 6.0.0.1184)
Cửa sổ 7 64bit
2010-03-22
11.37 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce GT 325M (Version: 8.17.12.6639)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-07
154.63 MB
NVIDIA GeForce GT 325M (Version: 8.17.12.6639)
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
116.56 MB
Mobile Intel® GMA HD (Version: 8.15.10.2253)
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-20
58.91 MB
Mobile Intel® GMA HD (Version: 8.15.10.2253)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-20
55.12 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
138.68 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-11
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-11
1.58 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.017.0304.2010)
Cửa sổ 7 32bit
2010-05-24
0.53 MB
Realtek LAN (Version: 7.017.0304.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-24
0.53 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-29
1.45 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-01
1.45 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-13
1.15 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-03
60.64 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 32bit
2010-03-12
2.9 MB
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 64bit
2010-03-12
2.9 MB
WiMax_Intel (Version: 5.30.1005.3)
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-07
91.01 MB
WiMax_Intel (Version: 5.30.1005.3)
Cửa sổ 7 32bit
2010-10-07
91.01 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cinema Pro II cho W7 32 / 64Bit (Version: 1.0.0.9z)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-03-18
2.67 MB
Dễ dàng Viewer (W7 32,1.3.0.8) (Version: 1.3.0.8)
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-18
20.36 MB
Dễ dàng Viewer (W7 64,1.3.0.8) (Version: 1.3.0.8)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-18
20.42 MB
THX EQ cho W7 32 / 64Bit (Version: 1.00.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-10-11
2.99 MB
THX cho W7 32 / 64Bit (Version: 1.02.07)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-27
11.46 MB
EasyViewer cho W7 64Bit (Version: 1.2.0.120)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-27
67.86 MB
Kiểm soát System Manager (SCM) cho FX400 (Version: 2.210.0617.007)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-23
5.49 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit / 64) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-06-10
0.76 MB