MSI GE40 2OC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GE40 2OC Dragon Eyes Laptop

Tải về MSI GE40 2OC Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
0.35 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.35 MB
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7027)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
216.65 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6865)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
155.47 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6865)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
155.47 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-02
5.09 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-02
5.09 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.4 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo (Version: 12.8.2.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
0.35 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-03-03
15.9 MB
Intel (R) Mobile Express Chipset (Version: 12.8.2.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
16.2 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
57.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
114.31 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.1.1333)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
56.21 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.1.1333)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
56.21 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Nvidia GTX765M / GT750M / Card đồ họa GTX760M (Version: 327.62)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-23
308.69 MB
Intel (R) Core (TM) bộ vi xử lý đồ họa Card (Version: 9.18.10.3186)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
147.66 MB
Intel (R) Core (TM) bộ xử lý card đồ họa (Version: 9.18.10.3107)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
149.36 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-22
52.68 MB
Intel Bluetooth (Version: 3.1.1306.346)
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-02
248.42 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.780.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-28
54.3 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.728.3)
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-28
52.68 MB
Intel Bluetooth (Version: 3.1.1306.346)
Cửa sổ 7 64bit
2014-02-28
248.42 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2023.1.1201.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-05
39.97 MB
AzureWave WLAN (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-02-28
36.74 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.23 (1.1.49.1068 gói))
Cửa sổ 8 64bit
2015-02-10
159.12 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
5.78 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.13)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.74 MB
Qualcomm LAN (Version: 2.1.0.13)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
5.74 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9200.39052)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
10.21 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.8400.39034)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
10.9 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.8400.39034)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
10.9 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 11.13.3.3)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-03-03
106.79 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel IFFS (Version: 3.0.0.1053)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
2.03 MB
Intel phân vùng IFFS (Version: 3.0.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
2.18 MB
Intel phân vùng IFFS (Version: 3.0.0.1008)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
2.18 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI BurnRecovery (Version: 4.0.1402.2601)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-04
25.27 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
SCM (Version: 14.014.07019)
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-08
3.2 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-21
3.39 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-21
3.39 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-13
3.14 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.04)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-07-05
3.05 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.04)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-07-05
3.05 MB
SCM (Version: 10.013.04183)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.4 MB