MSI GE60 2OE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GE60 2OE Laptop

Tải về MSI GE60 2OE Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.35 MB
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7032)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
217.4 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
175.88 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6878)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
170.56 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chipset Intel (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.36 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
5.09 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
5.09 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-21
0.35 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-18
0.35 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 12.9.0.1001)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
0.35 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-11
16.14 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
57.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
56.28 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
56.28 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Intel (R) Core (TM) xử lý VGA (Version: 10.18.10.3355)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-01-13
138.27 MB
NVIDIA Card đồ họa GeForce (Version: 327.62)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-01-13
315.04 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.769.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
54.17 MB
AW-NB114H bluetooth (Version: 1.3.728.1)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
52.64 MB
Atheros Bluetooth AW-NB114H (Version: 1.3.9691.3)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-15
51.14 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.4.1022.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-10
33.51 MB
AzureWave Wireless LAN (Version: 2010.11.1007.2013)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-03-10
40.15 MB
Intel không dây (Version: 15.5.7.52)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-06
165.32 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.23 (1.1.49.1068 gói))
Cửa sổ 8 64bit
2015-02-10
159.12 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR (Version: 6.2.9200.21239)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
10.29 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9200.21228)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
11.61 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9200.21219)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
10.81 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.4.4)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-25
98.99 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-13
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
SCM (Version: 14.014.03037)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
2.05 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.09)
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-09
3.14 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1312.1101)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-12-25
20.55 MB
SCM (Version: 13.013.09262)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-21
3.39 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.09)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.09)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-14
3.14 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-02
29.12 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.14 MB
SCM (Version: 13.013.06036)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.4 MB
Bảo vệ màn hìnhPhát hành ngày2013-04-15Kích thước tập tin72.48 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *