MSI GE600 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GE600 Máy tính xách tay

Tải về MSI GE600 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6005)
Windows XP 32bit
2010-11-05
76.56 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6005)
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-02
76.56 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6005)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-02
86.15 MB
HDMI Audio Intel (Version: 5.12.00.3042)
Windows XP 32bit
2010-11-05
34.86 MB
HDMI Audio Intel (Version: 6.12.00.3047)
Cửa sổ 7 32bit
2010-05-06
37.76 MB
HDMI Audio Intel (Version: 6.12.00.3047)
Cửa sổ 7 64bit
2010-05-06
39.67 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 6.0.0.1184)
Cửa sổ 7 32bit
2010-03-22
11.37 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 6.0.0.1184)
Cửa sổ 7 64bit
2010-03-22
11.37 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 6.0.0.1184)
Windows XP 32bit
2010-03-22
11.37 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Mobility Radeon HD 5730 (Version: 8.733.0.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-07
201.24 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (Version: 8.733.0.0000)
Windows XP 32bit
2010-11-05
0 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (Version: 8.733.0.0000)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-29
201.24 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (Version: 8.733.2.0000)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-28
200.4 MB
ATI Mobility Radeon HD 5730 (Version: 8.733.2.0000)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-28
200.4 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Windows XP 32bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.3.0.24)
Windows XP 32bit
2010-10-25
406.13 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.760.0503.2010)
Windows XP 32bit
2010-11-05
10.6 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Windows XP 32bit
2010-10-11
0 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-29
1.45 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-01
1.45 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-19
7.31 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.30111)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-19
7.31 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-03
60.64 MB
Elantech đa Touchpad (Version: 8.0.5.4)
Windows XP 32bit
2012-05-03
60.64 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 32bit
2010-03-12
2.9 MB
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 64bit
2010-03-12
2.9 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) cho 6xx (Version: 2.210.0617.007)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-11-02
5.49 MB