MSI W20 3M Tablet của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI W20 3M Win8 Tablet

Tải về MSI W20 3M Máy tính bảng Windows 8.1 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7016)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-12-19
215.61 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI VGA (Version: 12.105.4.4000)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-12-19
210.06 MB
ATI VGA (Version: 13.152.1.2000)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
293.19 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ChiconyBluetooth (Version: 1.3.754.3)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-15
54.76 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ChiconyWLAN (Version: 2010.3.6.610.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-12-19
41.88 MB
ChiconyWLAN (Version: 2012.3.0913.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
33.5 MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hiệu lực Fingerprinter (Version: 4.5.226.0)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-15
16.96 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Huawei MU736 (Version: 4.25.17.04)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-15
28.86 MB
Huawei MU736 (Version: 1.1.13.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-12-19
29.54 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 13.013.08221)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-23
3.39 MB
Finger Printer AP (Version: 4.5.226.0)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-23
13.66 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
3.14 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Win7 32
2011-06-16
2.55 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Win7 64
2011-06-16
2.55 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *