MSI GS30 2M Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay MSI GS30 Gaming

Tải MSI GS30 2M bóng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 8.1 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 7 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Audio Driver, (Ver.6.0.1.7496)
Windows 8.1 64bit
2015-06-26
200.5 MB
Âm thanh ALC892-GR ALC892-CG, (Ver.6.0.1.7496)
Windows 7 64bit
2015-06-26
200.5 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 8.1 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.13.2.4.1000)
Windows 10 64bit
2015-08-27
0.37 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.5.0.1081)
Windows 10 64bit
2015-06-26
11.41 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.13.2.4.1000)
Windows 7 64bit
2014-10-15
0.37 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.13.2.4.1000)
Windows 8.1 64bit
2014-09-24
0.37 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.2.4.1000)
Windows 7 64bit
2014-09-22
10.63 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.13.2.4.1000)
Windows 8.1 64bit
2014-09-22
10.63 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.27)
Windows 10 64bit
2015-08-27
2.6 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.22)
Windows 7 64bit
2015-01-09
2.6 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.0.22)
Windows 8.1 64bit
2014-11-12
2.6 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1146)
Windows 10 64bit
2015-07-27
60.7 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.25.1048)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
74.03 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.10.0.25.1048)
Windows 7 64bit
2015-01-09
74.03 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.353.62)
Windows 10 64bit
2015-08-27
390.38 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4248)
Windows 10 64bit
2015-07-28
170.16 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.14.4206)
Windows 8.1 64bit
2015-06-03
119.88 MB
Thẻ đồ họa Nvidia, (Ver.344.60)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
347.43 MB
Bộ vi xử lý Intel (R) Core (TM), (Ver.10.18.10.3977)
Windows 7 64bit
2015-01-09
120.9 MB
Thẻ đồ họa Nvidia, (Ver.344.60)
Windows 7 64bit
2015-01-09
347.43 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1524.1353)
Windows 10 64bit
2015-07-23
83.14 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1409.486)
Windows 8.1 64bit
2014-12-05
192.82 MB
Intel Bluetooth, (Ver.17.1.1409.486)
Windows 7 64bit
2014-12-05
192.82 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.18.30.0.9)
Windows 10 64bit
2016-07-12
346.63 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.13.0.9)
Windows 7 64bit
2015-01-09
263.66 MB
Intel Wireless LAN, (Ver.17.13.0.9)
Windows 8.1 64bit
2015-01-09
263.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.8.1.0.31)
Windows 8.1 64bit
2015-11-04
263.88 MB
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.9.0.0.31)
Windows 10 64bit
2015-10-19
263.88 MB
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.8.1.0.25)
Windows 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21275)
Windows 10 64bit
2015-08-27
9 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21258)
Windows 7 64bit
2014-11-27
8.6 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21258)
Windows 8.1 64bit
2014-11-19
8.6 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.15.13.0.6)
Windows 10 64bit
2015-07-27
104.16 MB
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.11.13.11.4)
Windows 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Trình điều khiển Touchpad của Elantech FingerPrint, (Ver.11.13.11.4)
Windows 7 64bit
2015-01-22
67.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển USB 3.0 của Intel, (Ver.3.0.0.34)
Windows 7 64bit
2014-11-27
5.25 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.0.0)
Windows 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *