MSI GS70 Stealth (GS70 2OD) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GS70 STEALTH Laptop

Tải về MSI GS70 STEALTH (GS70 2OD) Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.35 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
0.35 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo với bios chế độ Raid (Version: 12.5.0.1066)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.35 MB
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7027)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
216.65 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-06
175.88 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.6914)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
175.88 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chipset Intel (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
5.36 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
5.09 MB
chipset Intel (Version: 9.4.0.1017)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
5.09 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 12.8.0.1016)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-11
16.14 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.10.1658)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
57.47 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
56.28 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.0.0.1287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
56.28 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce GTX765M (Version: 327.39)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-23
316.65 MB
Intel (R) Core (TM) bộ xử lý card đồ họa (Version: 10.18.10.3282)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-12
158.18 MB
Beta Intel VGA (Version: 10.18.10.3277)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-09
158.15 MB
Intel VGA (Version: 9.18.10.3131)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-08-06
148.53 MB
Nvidia Card đồ họa GTX765M (Version: 311.83)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-16
295.2 MB
Nvidia GTX 760M / GTX765M / GTX770M / GTX780M / GT750M Card đồ họa (Version: 311.83)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
295.2 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer Wireless LAN & killer Bluetooth (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-21
334.88 MB
Killer LAN & killer Wireless LAN & killer Bluetooth (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-21
334.88 MB
Killer LAN & killer Wireless LAN & killer Bluetooth (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-28
334.88 MB
intel bluetooth (Version: 3.1.1306.352)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
248.42 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Wireless 7260 Intel (Version: 16.5.3.6)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-11-02
309.52 MB
Wireless 7260 Intel (Version: 16.1.0.14)
Cửa sổ 8 64bit
2015-11-02
349.92 MB
Intel Dual Band Wireless 7260 (Version: 16.1.1.3)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
349.84 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR (Version: 6.2.9200.21239)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
10.29 MB
Realtek thẻ Reader (Version: 6.2.9200.21228)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-06
11.61 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.9200.21228)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-22
11.61 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantench Touchpad (Version: 11.13.4.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
98.99 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.4.4)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-25
98.99 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 2.5.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
5.23 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1505.1301)
Cửa sổ 8 64bit
2015-08-27
7.54 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.54 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1505.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-27
7.54 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1401.0201)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
20.2 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.12)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-11-14
3.18 MB
SCM (Version: 13.013.08221)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-10-23
3.39 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB
SCM (Version: 14.013.08166)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-04
2.04 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.12)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-06
3.18 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-06
29.12 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.02)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-02
29.12 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.12)
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-11
0 MB