MSI GT60-0NF Workstation của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI GT60 WorkStation

Tải về Trình điều khiển MSI GT60-0NF WorkStation của Windows 7 32 / 64bit, phần mềm và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6549)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-27
151.42 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1019)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-06-11
2.87 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
1.09 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(Beta) NVIDIA Geforce / Quadro Card đồ họa (Version: 9.18.13.1090)
Cửa sổ 7 64bit
2013-01-11
236.97 MB
(Beta) NVIDIA Geforce / Quadro Card đồ họa (Version: 9.18.13.1090)
Cửa sổ 7 32bit
2013-01-11
181.64 MB
NVIDIA Quadro K2000M Card đồ họa 3D (Version: 9.18.13.713)
Cửa sổ 7 32bit
2013-01-02
178.97 MB
NVIDIA Quadro K2000M Card đồ họa 3D (Version: 9.18.13.713)
Cửa sổ 7 64bit
2013-01-02
235.57 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
136.92 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
108.17 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel N2230 Bluetooth 4.0 (Version: 1.0.13.30079)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-18
305.93 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(Beta) Intel N2230 mạng LAN không dây (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-08-21
580.36 MB
Intel N2230 Wireless LAN (Version: 15.0.0.75)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-18
230.4 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 6.1.0.546)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-03-01
308.64 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7601.90)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-25
10.78 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.1.209)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-27
6.83 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Win8 64
2015-08-27
7.78 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Win8 64
2014-05-13
3.23 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Win8.1 64
2014-01-23
1.99 MB
S-Bar 2.1 (Ver 4.5) (Version: 21.012.12039)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
12.57 MB
THX EQ Driver (Version: 1.00.36)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-07-11
3.29 MB
NVIDIA VGA OC (Version: 12.06.0601)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-06-25
14.31 MB
THX AP Driver (Version: 1.04.11)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-24
12.73 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-04-20
3.14 MB
Battery Calibration (1.0.1105.1601) (Version: 1.0.1105.1601)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-16
2.55 MB
Bảo vệ màn hìnhPhát hành ngày2013-04-15Kích thước tập tin72.48 MB