MSI GT60 2QD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT60 2QD DOMINATOR Laptop

Tải MSI GT60 2QD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7324)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-09-17
223.27 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.36 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
5.36 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo (Version: 13.2.0.1016)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
0.37 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.0.1016)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
10.63 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 13.2.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
0.37 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.2.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
10.63 MB
Intel Managment Engine (Version: 10.0.0.1204)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
74.13 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 10.0.0.1204)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
74.13 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 10.18.10.3920)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
127.48 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 344.42)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
393.9 MB
Intel VGA Driver (Version: 10.18.10.3920)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-21
127.48 MB
Card đồ họa NVIDIA (Version: 344.00)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-21
394.35 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Killer Bluetooth (Version: 8.0.1.336)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-07
189.66 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1407.474)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
192.15 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1407.474)
Cửa sổ 7 64bit
2014-10-13
192.19 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.12.0.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
263.14 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.12.0.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-27
263.14 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
8.6 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
8.6 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-28
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-14
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel USB Driver 3.0 (Version: 3.0.0.34)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
5.25 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
13.67 MB
MSI SCM (Version: 13.015.12097)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
13.67 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Boot Configure (Version: 20.014.12127)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-30
3.25 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
2.81 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1504.2901)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-07-29
15.96 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1504.2901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
15.96 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1505.1901)
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-29
2.81 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-17
13.06 MB
Trung tâm Gaming Rồng MSI (Version: 1.0.1501.2801)
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-17
13.06 MB
SteelSeries Engine (SSE) (Version: 2.8.450.22786)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-07-17
50.36 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-08
30.69 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.03)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-06
3.04 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.03)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-06-04
3.04 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *