MSI GT62VR 6RD Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT62VR 6RD Máy tính xách tay

Tải MSI GT62VR 6RD Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.6.0.1015)
Windows 10 64bit
2017-01-09
91.35 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 10 64bit
2016-07-22
11.73 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.14)
Windows 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.382.05)
Windows 10 64bit
2017-06-19
562.99 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Killer, (Ver.10.0.0.279)
Windows 10 64bit
2016-11-03
55.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN E2500 & Killer Bộ điều khiển không dây, (Ver.9.0.0.42)
Windows 10 64bit
2016-11-14
111.73 MB
Killer LAN E2400 & Killer Bộ điều khiển không dây, (Ver.12.0.0.210)
Windows 10 64bit
2016-03-07
205.51 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.14393.21292)
Windows 10 64bit
2017-01-09
16.19 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.0.22.4)
Windows 10 64bit
2016-07-22
56.49 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Asmedia USB 3.1, (Ver.1.16.38.1)
Windows 10 64bit
2016-11-18
9.43 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2015-06-09
0.84 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *