MSI GT660 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT660 Máy tính xách tay

Tải về MSI GT660 Laptop dùng Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6103)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-10
84.93 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6103)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-10
84.93 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Beta_NVIDIA GeForce GTX 285M (Version: 8.17.12.8562)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-15
239.95 MB
Beta_NVIDIA GeForce GTX 285M (Version: 8.17.12.8562)
Cửa sổ 7 32bit
2011-12-15
191.66 MB
NVIDIA GeForce GTX 285M (Phiên bản: 8.16.11.8945)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-14
77.52 MB
NVIDIA GeForce GTX 285M (Phiên bản: 8.16.11.8945)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-14
96.4 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
138.68 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.034.1130.2010)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-19
5.47 MB
Realtek LAN (Version: 7.034.1130.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-26
5.47 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-13
1.15 MB
ENE Card Reader (Version: 5.89.0.71)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-13
1.15 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 1.0.19.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-24
14.62 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 1.0.19.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-24
14.62 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 32bit
2010-03-12
2.9 MB
Intel Turbo Boost (Version: 1.01.01.1007)
Cửa sổ 7 64bit
2010-03-12
2.9 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA VGA OC (Version: 12.06.0601)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-06-25
14.31 MB
Khóa Indicator (Version: 1.0.1106.2401)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-13
2.28 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.211.0217.007.04)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-28
5.48 MB
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
MSI LED Manager (Version: 1.0.1011.2501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-03
46.23 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit / 64) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-06-10
0.76 MB