MSI GT683DX, GT683DXR Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, cập nhật


MSI GT683DX Máy tính xách tay

Tải MSI GT683DX / GT683DXR máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6324)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-08-15
107.96 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-10
2.52 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia GeForce GTX 570M / 560M (Version: 9.18.13.546)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
242.53 MB
Beta_Nvidia VGA driver_GT680 / GT683 / GT683DX (Version: 8.17.12.8580)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-15
210.2 MB
Beta_Nvidia VGA driver_GT680 / GT683 / GT683DX (Version: 8.17.12.8580)
Cửa sổ 7 32bit
2011-12-15
162.32 MB
Nvidia GeForce GTX 570M (Version: 268.90)
Cửa sổ 7 64bit
2011-09-22
155.67 MB
Nvidia GeForce GTX 570M (Version: 268.90)
Cửa sổ 7 32bit
2011-09-22
118.01 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth_N130 (Version: 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
64.65 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-08
149.05 MB
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 32bit
2011-09-06
149.05 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
48.65 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
48.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 15.5.0.41)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-23
143.36 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
138.68 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-06-11
1.58 MB
msi không dây Lan_3870 / 3871 (Version: 3.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-06-11
1.58 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 6.1.0.547)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
319.26 MB
Killer LAN (Version: 6.1.0.546)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2013-03-01
308.64 MB
Realtek LAN (Version: 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
5.61 MB
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-03
10.8 MB
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-03
10.8 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.2.8400.39034)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-02
10.9 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-03
0 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.4.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-13
14.42 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
3.14 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
SCM (Version: 10.013.03016)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-06
3.4 MB
SCM (Chỉ dành cho Windows 8 nâng cấp từ Windows 7.) (Version: 10.212.11060)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
4.28 MB
NVIDIA VGA OC (Version: 12.06.0601)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-06-25
14.31 MB
CinemaPro 2 (10010) (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
2.69 MB
THX EQ (10021) (Version: 1.00.21)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-06-14
3.13 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.211.0217.007.04)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-28
5.48 MB
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
MSI LED Manager (Version: 1.0.1011.2501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-03
46.23 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.21)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-03
59.97 MB
iCharger (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-10-11
0.52 MB
THX cho W7 32 / 64Bit (Version: 1.02.07)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-27
11.46 MB