MSI GT70 0NG Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT70-0NG Rồng phiên bản xách tay

Tải về MSI GT70-0NG Laptop dùng Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6602)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
151.42 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 7 Dòng Chipset (Version: 9.3.0.1019)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
2.87 MB
Intel (R) Chipset (Version: 9.3.0.1025)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
3.97 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
11.22 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
1.09 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
54.47 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Geforce GT680M / 675M / 670M / 660M / Card đồ họa 650M (Version: 311.15)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-26
236.35 MB
(Beta) NVIDIA Geforce / Quadro Card đồ họa (Version: 9.18.13.1090)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-11
236.97 MB
(Beta) NVIDIA Geforce / Quadro Card đồ họa (Version: 9.18.13.1090)
Cửa sổ 7 64bit
2013-01-11
236.97 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2875)
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-02
137.24 MB
Ivy Bridge Intel HD Graphics Family_Intel (Version: 9.17.10.2867)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
136.92 MB
Card đồ họa NVIDIA (Version: 302.75)
Cửa sổ 7 64bit
2012-07-18
217.32 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel N2230 Bluetooth 4.0 (Version: 1.0.13.30079)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
305.93 MB
Intel N2230 Bluetooth 4.0 (Version: 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
76.06 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(Beta) Intel N2230 mạng LAN không dây (Version: 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
580.36 MB
Intel N2230 Wireless LAN (Version: 15.0.0.75)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
230.4 MB
Intel N2230 Wireless LAN (Version: 15.5.7)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
78.66 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-21
334.88 MB
Killer LAN (Version: 6.1.0.547)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
319.26 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7601.90)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
10.78 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.2.8400.28123)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
10.84 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
46.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
trình điều khiển USB 3.0 Intel (Version: 1.0.1.209)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
6.83 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel RAID (Version: 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-19
0.34 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 8 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.1.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.78 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-09-24
3.14 MB
One-Click-Cài đặt SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-16
3.4 MB
THX EQ (Version: 1.00.40)
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-13
3.37 MB
THX AP Driver (Version: 1.04.11)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-13
12.73 MB
SCM (Version: 10.013.06287)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-08
3.4 MB
THX AP (Version: 1.04.02)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-25
12.85 MB
THX EQ Driver (Version: 1.00.35)
Cửa sổ 7 64bit
2012-04-24
3.29 MB