MSI GT72 2PE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT72 2PE Máy tính xách tay

Tải MSI GT72 2PE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio (Version: 6.0.1.7399)
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-15
175.61 MB
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7344)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-09-24
172.09 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-14
5.36 MB
Intel Chipset (Version: 9.4.0.1023)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-04
5.36 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-16
11.36 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-24
0.54 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-24
11.36 MB
F6 Cài đặt Floppy Tạo (Version: 13.5.0.1056)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-24
0.54 MB
Động cơ Quản lý Intel (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-01
57.67 MB
Intel Managment Engine (Version: 9.5.24.1790)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
57.67 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Card đồ họa NVIDIA (Version: 344.75)
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-09
394.82 MB
Nvidia driver đồ họa (Version: 333.11)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-29
347.01 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-24
141.13 MB
Card đồ họa Intel (Version: 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
2014-03-13
141.13 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer bluetooth (Version: 3.0.0.400)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-06
53.35 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1407.474)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-06
192.19 MB
Killer Bluetooth (Version: 4.0.0.400)
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-09
182.52 MB
Intel Bluetooth (Version: 17.1.1407.474)
Cửa sổ 7 64bit
2014-10-13
192.19 MB
Chicony Bluetooth (Phiên bản: 1.3.812.1)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
60.89 MB
Chicony Bluetooth (Version: 1.3.810.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-30
60.89 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.12.0.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
263.14 MB
Mạng LAN không dây Intel (Version: 17.12.0.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-27
263.14 MB
Chicony Wireless LAN (Version: 2012.15.0502.2014)
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-05
39.98 MB
Chicony Wireless LAN (Version: 2012.15.0502.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-30
39.98 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-15
263.88 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
8.6 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.3.9600.21258)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-19
8.6 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.12)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-04
51.75 MB
Synaptics Touchpad (Version: 18.1.30.4)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-28
51.75 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel USB Driver 3.0 (Version: 3.0.0.34)
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
5.25 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sizing Options (Version: 3.0.1512.0101)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-12-09
109.06 MB
SCM (Version: 13.014.11068)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-24
3.18 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-24
13.05 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1410.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-24
13.05 MB
SCM (Version: 13.014.11068)
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-09
3.18 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Sound Blaster Cinema AP 2 (Version: 1.00.06 (EQ phiên bản: 1.00.37))
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-07-31
43.23 MB
SteelSeries Engine (SSE) (Version: 2.8.450.22786)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-07-17
50.36 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 7 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *