MSI GT72 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT72 6QE Máy tính xách tay

Tải MSI GT72 6QE Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 7 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Trình điều khiển âm thanh với Nahimic, (Trình điều khiển âm thanh của Ver.Nguồn: 6.0.1.8172 / Nahimic: 2.3.21)
Windows 10 64bit
2017-08-01
310.8 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-27
0.44 MB
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-27
0.44 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 7 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.15.2.0.1020)
Windows 10 64bit
2016-10-17
12.5 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 7 64bit
2015-10-05
11.73 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.14.7.0.1000)
Windows 10 64bit
2015-10-05
11.73 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.14)
Windows 7 64bit
2016-03-02
2.7 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.1.14)
Windows 10 64bit
2016-03-02
2.7 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1166)
Windows 7 64bit
2016-01-05
62.97 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.11.0.0.1166)
Windows 10 64bit
2015-10-09
62.97 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.368.71)
Windows 10 64bit
2016-07-27
491.74 MB
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.364.72)
Windows 7 64bit
2016-06-29
492.69 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.20.19.15.4404)
Windows 10 64bit
2016-01-28
215.14 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4281)
Windows 7 64bit
2016-01-04
177.57 MB
Trình điều khiển đồ hoạ Intel, (Ver.10.18.15.4281)
Windows 10 64bit
2016-01-04
177.57 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.18.1.1605.3087)
Windows 10 64bit
2016-07-25
104.97 MB
Trình điều khiển Bluetooth Killer, (Ver.10.0.0.191)
Windows 10 64bit
2016-05-09
55.08 MB
Trình điều khiển Bluetooth Intel, (Ver.18.1.1605.3087)
Windows 7 64bit
2016-03-02
104.97 MB
Trình điều khiển Bluetooth Killer, (Ver.4.0.0.558)
Windows 7 64bit
2016-01-13
183.73 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN E2400 & Killer Bộ điều khiển không dây, (Ver.9.0.0.37)
Windows 10 64bit
2016-03-03
205.51 MB
Killer LAN E2400 & Killer Bộ điều khiển không dây, (Ver.9.0.0.39)
Windows 7 64bit
2016-03-02
205.51 MB
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.18.40.0.3)
Windows 7 64bit
2016-03-02
387.09 MB
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel, (Ver.18.40.0.3)
Windows 10 64bit
2016-03-02
387.09 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10240.21281)
Windows 10 64bit
2016-02-17
12.57 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.10240.21281)
Windows 7 64bit
2016-01-05
12.57 MB
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.6.3.9600.21275)
Windows 10 64bit
2015-08-27
9 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.0.22.0)
Windows 7 64bit
2016-05-09
56.36 MB
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.0.22.0)
Windows 10 64bit
2015-09-09
56.36 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Thunderbolt Driver, (Ver.15.3.40.2)
Windows 10 64bit
2016-07-25
52.45 MB
Intel Thunderbolt Driver, (Ver.15.3.39.1)
Windows 7 64bit
2015-12-17
52.21 MB
Trình điều khiển USB 3.0 của Intel, (Ver.4.0.2.42)
Windows 7 64bit
2015-12-22
5.16 MB
Trình điều khiển USB 3.1 của Intel, (Ver.15.2.30.11)
Windows 7 64bit
2015-12-22
2.56 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.2.0)
Windows 10 64bit
2016-06-08
1.64 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *