MSI GT725, GT727 Máy tính xách tay của Windows 7, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay MSI GT725 Gaming

Tải MSI GT725, Máy tính xách tay GT727 Gaming Windows Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Realtek HD Audio
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 10-15
Realtek HD Audio
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-28
Chipset
Intel (R) Series Chipset 5
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 11-11
Intel (R) Series Chipset 5
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 11-11
Quản lý lưu trữ ma trận Intel (IMSM)
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2011 03-04
Quản lý lưu trữ ma trận Intel (IMSM)
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2010 12-27
Video / VGA / Display
ATI Mobility Radeon HD 3450 / 4330 / 4570 / 4850
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 12-22
ATI Mobility Radeon HD 4850
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 12-22
Bluetooth
msi Bluetooth_6837D
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 12-24
msi Bluetooth_6837D
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-14
Wi-Fi / mạng LAN không dây
LAN không dây Atheros
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2012 01-17
Intel Wireless Lan
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 10-21
Atheros Wireless Lan
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-14
Intel Wireless Lan
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 07-20
LAN / Mạng
Realtek LAN
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 12-09
Realtek LAN
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 08-13
modem
Agere Modem
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2010 12-21
Motorola Modem
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-22
Agere Modem
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-22
Motorola Modem
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 07-14
Card Reader
O2Micro Card Reader
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 11-11
O2Micro Card Reader
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2008 10-23
máy chụp ảnh
máy chụp ảnh
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2010 06-24
máy chụp ảnh
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2010 03-16
TouchPad / Chuột
TouchPad
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2010 02-08
TouchPad
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 05-15
Loại khác
Kworld TV Tuner lai MC860
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2010 01-26
Kworld TV Tuner_Digital M810
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2010 01-26
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2009 10-15
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR)
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 09-22
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR)
OS: Windows Vista 32bit, Phát hành ngày:-2008 10-27
Ứng dụng / tiện ích
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit)
OS: Windows 7 32bit, Phát hành ngày:-2009 12-09
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM)
OS: Windows 7 64bit, Windows 7 32bit, XP 32, Phát hành ngày:-2009 11-23