MSI GT72S 6QF Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GT72S 6QF Máy tính xách tay

Tải MSI GT72S 6QF Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio (Version: 6.0.1.7614)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-05
231.63 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (Version: 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
2.68 MB
IRST (F6 Cài đặt Floppy) (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-07
0.58 MB
IRST Intel Express Chipset (R) Điện thoại di động (Version: 14.6.0.1029)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
11.68 MB
ME Intel (R) Skylake Series (Version: 11.0.0.1166)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
62.97 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel VGA Driver (Version: 10.18.15.4278)
Cửa sổ 10 64bit
2015-10-09
174.94 MB
Nvidia VGA Driver (Version: 353.96)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-30
438.05 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BlueTooth killer 1535 (Version: 10.0.0.137)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-06
55.85 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN & killer mạng LAN không dây (Version: 9.0.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-16
250.1 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek cardreader (Version: 6.3.9600.21275)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-27
9 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 19.0.19.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
56.32 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Thunderbolt Intel 6540 (Version: 15.2.34.12)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-02
51.85 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
EC Đài Switch (Version: 1.1.2.0)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-27
1.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI True Color (Version: 1.5.656)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-25
43.94 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 2.0.1510.2701)
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-05
72.13 MB
SCM (Version: 16.015.09180)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-25
19.32 MB
A-giống ốc xoắn Nahimic với Audio Driver (Version: Nahimic: 1.2.9 / Audio: 6.0.1.7629)
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-23
240.99 MB
MSI Battery Calibration (Version: 1.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
7.23 MB
Sizing Options (Version: 2.0.1508.1001)
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-28
110.68 MB
SteelSeries SSE (Version: 2.9.2015.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-23
50.3 MB
MSI Sau Burner (Version: 4.1.1)
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-15
34.59 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 10 64bit
2013-09-24
3.14 MB