MSI GT740 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


MSI GT740 Máy tính xách tay

tải về MSI GT740 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5951)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-20
58.4 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5951)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-20
58.4 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Cửa sổ 7 64bit
2009-11-11
2.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce GTS 250M (Version: 8.16.11.8833)
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-26
74 MB
NVIDIA GeForce GTS 250M (Version: 8.16.11.8833)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
92.44 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
67.95 MB
msi Bluetooth_3801 / 3870 / 3871 (Version: 3.0.2.280)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
67.95 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-30
1.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
380.94 MB
Intel Wireless Lan (Version: 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-21
380.94 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 64bit
2010-02-26
5.33 MB
Realtek LAN (Version: 7.011.1127.2009)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
5.33 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-29
1.45 MB
Agere Modem (Version: 2.2.98.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-07-01
1.45 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.25.5)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
2.94 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.25.5)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
2.94 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
JMicron Card Reader (Version: 1.00.45.00)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-18
1.12 MB
JMicron Card Reader (Version: 1.00.45.00)
Cửa sổ 7 64bit
2010-08-18
1.12 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kworld TV Tuner_Digital M810 (Version: 9.603.1.0630)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-26
1.12 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 (Version: 9.603.1.0630)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
1.12 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.7.4.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
0.75 MB
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.7.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
0.75 MB
JMicron IEEE 1394 (Version: 1.0.6.0)
Cửa sổ 7 32bit
2010-01-26
0.65 MB
JMicron IEEE 1394 (Version: 1.0.6.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-01-26
0.65 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.209.1204.006.01)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-01-26
5.38 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.209.1204.006.01)
XP 32
2010-01-26
0.02 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *