MSI GT783, GT783R Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay MSI GT783 Gaming

Tải MSI GT783 / GT783R máy tính xách tay của Windows 7 Drivers, phần mềm và Hướng Dẫn Sử Dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6353)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-05
109.67 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVidia GeForce GTX 580M (Phiên bản: 8.17.12.8580)
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-08
210.2 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth_N130 (Version: 1.0.78.20535)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-08
149.05 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
LAN không dây Intel _crane cao điểm (Version: 14.3.0.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-09
286.8 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.034.1130.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-26
5.47 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn di chuột tĩnh (Phiên bản: 9.0.4.8)
Cửa sổ 7 64bit
2015-06-25
14.23 MB
Synaptics Touchpad (Version: 15.1.14)
Cửa sổ 7 64bit
2012-04-20
31.26 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1505.1301)
Cửa sổ 7 32bit
2015-08-27
7.54 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit
2015-08-27
7.54 MB
S-Bar 2.0 (Version: 20.012.11099)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-12-06
4.99 MB
Khóa Indicator (Version: 1.0.1106.2401)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-13
2.28 MB
S-bar 2.0 (20.011.05137) (Version: 20.011.05137)
Cửa sổ 7 64bit
2011-06-15
5.03 MB
Intel Turbo Boost Monitor 2.0 (Version: 2.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-16
58.31 MB
i-Charger (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
0.52 MB
Cinema MSI Pro II (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
2.69 MB
THX EQ (Version: 1.00.20)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
3.13 MB
THX AP (Version: 1.02.11)
Cửa sổ 7 64bit
2011-05-03
11.46 MB
Dễ dàng Viewer (Version: 1.3.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-12
20.43 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.25)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
59.97 MB
Pin Caliration (W7 32 / 64,1.0.1012.0301) (Version: 1.0.1012.0301)
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-22
1.69 MB
Nvidia VGA OC (Phiên bản: 12.05.0801)
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-03
14.3 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *