MSI GT83 Titan 8RF, GT83 Titan 8RG Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay MSI GT83 Titan 8RF

Tải về MSI GT83 Titan 8RF, GT83 Titan 8RG Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Audio Driver, (Ver.6.0.1.8401)
Windows 10 64bit
2018-04-09
30.5 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel F6 Driver, (Ver.16.0.1.1018)
Windows 10 64bit
2018-04-11
1.7 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid, (Ver.16.0.1.1018)
Windows 10 64bit
2018-04-11
17.2 MB
Driver Intel Chipset, (Ver.10.1.16.3)
Windows 10 64bit
2018-04-03
4.94 MB
Trình điều khiển Intel Management Engine, (Ver.1803.12.0.1093)
Windows 10 64bit
2018-04-03
68.4 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA Graphics Driver, (Ver.390.94)
Windows 10 64bit
2018-04-11
594.11 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Bluetooth Killer, (Ver.20.30.0.3)
Windows 10 64bit
2018-04-08
20.07 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN không dây Killer, (Ver.20.30.1.2)
Windows 10 64bit
2018-04-08
70.57 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển LAN Killer, (Ver.9.0.0.46)
Windows 10 64bit
2018-04-08
70.57 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader điều khiển, (Ver.10.0.16299.21304)
Windows 10 64bit
2018-04-11
16.82 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad điều khiển, (Ver.19.3.4.193)
Windows 10 64bit
2018-01-09
29.22 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Thunderbolt Driver, (Ver.17.3.73.6)
Windows 10 64bit
2018-04-04
6.01 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Công tắc vô tuyến ENE cho chế độ trên máy bay, (Ver.1.1.5.0)
Windows 10 64bit
2017-12-25
0.86 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *