MSI GX60 destroyer Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GX60 destroyer Máy tính xách tay

Tải về MSI GX60 destroyer Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7027,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
216.65 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6728,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-28
131.77 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6652,)
Cửa sổ 7 64bit
2012-10-01
151.47 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Comel Chipset / driver VGA (Version :)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-02
267.28 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI VGA Driver (Version: 131.52,)
Cửa sổ 8.1 64bit, Windows 8 64bit, Windows 7 64bit
2014-02-25
285.25 MB
ATI Richland VGA (Phiên bản: 13.151,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
277.26 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth AW-NB100H (Version :)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
172.49 MB
Bluetooth AW-NB100H (Version: 8.0.1.300,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
190.23 MB
Atheros Bluetooth AW-NB100H (Phiên bản: 8.0.0.220,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
182.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version :)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
28.19 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Version :)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
17.62 MB
AzureWave WLAN _ AW-NB100H (Version: 10.0.0.260,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
41.44 MB
AW-NB079H Wireless Driver (Version :)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-09
37.91 MB
Atheros Wireless Lan - AW-NB100H (Phiên bản: 10.0.0.225,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-02
37.84 MB
Realtek Wireless Lan _AW-NE139H (Version: 2007.2.0706.2012,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-22
31.87 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bigfoot LAN (Version: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
102.24 MB
Beta killer Bigfoot LAN (Version: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-26
317.41 MB
Beta killer Bigfoot LAN (Version: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-25
317.41 MB
Killer (Bigfoot) LAN (Version: 6.1.0.546,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-14
308.64 MB
Killer Bigfoot LAN (Version: 8.0.2.40,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-05
285.23 MB
Killer (Bigfoot) LAN (Version: 6.1.0.547,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
319.26 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad (Version: 18.0.7.0,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-13
52.08 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.3.1.2,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-23
46.26 MB
Synaptics Touchpad (Version: 16.0.2.1,)
Cửa sổ 7 64bit
2012-10-23
41.71 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD USB 3.0 (Version: 1.1.0.145,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
1.7 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-09
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
SCM (Version: 13.014.01026,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-07
3.4 MB
Rồng Trung tâm Gaming (Version: 1.0.1401.0201,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
20.2 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.2.1304.2201,)
Cửa sổ 8.1 64bit, Windows 8 64bit
2013-11-22
7.36 MB
Sound Blaster Máy ảnh EQ (Version: 1.00.13,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-11-22
3.21 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.020,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
1.61 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1112.1901,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-22
7.32 MB
SCM (Version: 10.013.06287,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-08
3.4 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.10,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
3.15 MB
vá Cyberlink PowerDVD 10 Blu-ray (Version: DVD130329-01,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-04-12
125.84 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1208.0301,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-11-26
2.55 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.0.1112.1901,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-30
7.32 MB
THX EQ (Version :)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
2012-10-25
3.39 MB
THX AP (Version :)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
2012-10-25
12.85 MB
THX AP (Version: 1.04.02,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-25
12.85 MB
THX EQ (Version: 1.00.42,)
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-25
3.39 MB
Siêu sạc (Version: 1.2.011,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit, Windows 7 32bit
2012-10-01
3.56 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1105.1601,)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 7 32bit
2012-05-07
2.52 MB