MSI GX600 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GX600 Máy tính xách tay

Tải về MSI GX600 Máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5464)
Windows Vista 32bit
2008-01-16
37.72 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5464)
Windows XP 32bit
2008-01-16
37.72 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows XP 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Intel (R) 5 Dòng Chipset (Version: 9.1.1.1027)
Windows Vista 32bit
2009-11-11
2.33 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 10.1.0.1008)
Windows Vista 32bit
2010-12-27
0.22 MB
Quản lý Intel Matrix Storage (IMSM) (Version: 9.6.0.1014)
Windows XP 32bit
2010-12-27
0.25 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce 8400M G / 8600M GT (Version: 6.14.11.5609)
Windows XP 32bit
2008-08-13
59.38 MB
NVIDIA GeForce 8400M G / 8600M GT (Version: 7.15.11.5609)
Windows Vista 32bit
2008-08-13
55.41 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows Vista 32bit
2009-07-20
195.36 MB
Intel Wireless Lan (Version: 12.4.0.21)
Windows XP 32bit
2009-07-20
195.36 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 5.742.1125.2009)
Windows XP 32bit
2010-05-07
5.14 MB
Realtek LAN (Version: 6.216.0120.2009)
Windows Vista 32bit
2009-08-13
0.31 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows XP 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows Vista 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
RICOH Card Reader (Version: 3.52.02)
Windows XP 32bit
2007-10-05
2.68 MB
RICOH Card Reader (Version: 3.52.02)
Windows Vista 32bit
2007-10-05
2.68 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pro-Nets TV Tuner_Hybrid / Analog (Version: 5.7.1003.0)
Windows XP 32bit
2007-12-04
8.51 MB
Pro-Nets TV Tuner_Hybrid / Analog (Version: 5.7.1003.0)
Windows Vista 32bit
2007-12-04
8.51 MB
Pro-Nets TV Tuner_Digital (Version: 6.12.19.2)
Windows Vista 32bit
2007-06-25
3.7 MB
Pro-Nets TV Tuner_Digital (Version: 6.12.19.2)
Windows XP 32bit
2007-06-25
3.7 MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SI điều khiển SATA (Version: 1.5.20.0)
Windows XP 32bit
2009-04-08
0.2 MB
SI điều khiển SATA (Version: 1.5.20.0)
Windows Vista 32bit
2009-04-08
0.2 MB
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 1.3.306.0)
Windows Vista 32bit
2007-10-12
0.78 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Version: 13.013.09262)
Win8.1 64
2013-10-21
3.39 MB
SCM (Version: 10.013.06287)
Win8 64
2013-07-08
3.4 MB
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) cho GX600 (Vista) (Version: 1.0208.1204.G100.59)
Windows Vista 32bit
2009-01-14
5.03 MB
Hệ thống kiểm soát quản lý (SCM) cho GX600 (XP) (Version: 1.79.72.04)
Windows XP 32bit
2008-04-16
3.28 MB
ACME Webcam Utility (Version: 1.0)
Windows Vista 32bit
2007-11-15
1.47 MB
ACME Webcam Utility (Version: 1.0)
Windows XP 32bit
2007-11-15
1.47 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *