MSI GX630 Notebook Win XP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GX630 Gaming Laptop Windows XP, Vista

Tải về MSI GX630 Máy tính xách tay chơi game của Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5898)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-25
57.95 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.5657)
Windows Vista 32bit
2009-10-20
42.66 MB
Realtek HD Audio (Version: 5.10.0.5657)
Windows XP 32bit
2009-10-20
42.66 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia MCP77MH Chipset (Version: 17.05)
Windows XP 32bit
2009-10-21
21.23 MB
Nvidia MCP77MH Chipset (Version: 15.5)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-21
59.54 MB
Nvidia MCP77MH Chipset (Version: 17.05)
Windows Vista 32bit
2009-10-21
23.11 MB
AMD PowerNow (Version: 1.3.2.0)
Windows XP 32bit
2010-01-20
2.72 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA GeForce 9500M GS / 9600M GT (Version: 6.14.11.7688)
Windows XP 32bit
2010-01-21
70.67 MB
NVIDIA GeForce 9600M GS / 9800M GS (Version: 7.15.11.7688)
Windows Vista 32bit
2009-10-29
67.29 MB
NVIDIA GeForce 9300M GS / 9600M GT / 110M / 130M (Version: 8.15.11.8642)
Cửa sổ 7 32bit
2009-10-20
76.45 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
msi Bluetooth_6837D (Version: 7.10.01)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-24
73.52 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.0.1)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
66.51 MB
msi Bluetooth_6837D (Version: 6.40.01)
Windows XP 32bit
2009-09-14
66.51 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows Vista 32bit
2010-09-30
1.46 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-30
1.58 MB
msi không dây Lan_6890 / 6891 (Version: 3.1.8.1)
Windows XP 32bit
2010-07-21
1.58 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.394)
Windows XP 32bit
2010-04-08
31.48 MB
Atheros Wireless Lan (Version: 7.7.0.331)
Windows Vista 32bit
2009-09-14
20.88 MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows XP 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Agere Modem (Version: 2.1.88.0)
Windows Vista 32bit
2010-12-21
1.42 MB
Agere Modem (Version: 2.1.95.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
1.61 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.25.5)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
2.94 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.20.0)
Windows Vista 32bit
2009-07-14
2.93 MB
Motorola Modem (Version: 6.12.20.0)
Windows XP 32bit
2009-07-14
2.93 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
JMicron Card Reader (Version: 1.00.45.00)
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-18
1.12 MB
JMicron Card Reader (Version: 1.0.24.12)
Windows XP 32bit
2009-04-24
3.25 MB
JMicron Card Reader (Version: 1.0.24.12)
Windows Vista 32bit
2009-04-24
3.25 MB
TV Tuner
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Kworld TV Tuner_Hybrid MC865 (Version: 5.9.0721.0812)
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-25
4.28 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (Version: 8.4.28.1)
Windows XP 32bit
2010-02-25
7 MB
Kworld TV Tuner_Digital M810 / Hybrid MC860 (Version: 8.4.28.1)
Windows Vista 32bit
2009-10-15
7 MB
Kworld TV Tuner_Hybrid MC865 (Version: 5.9.0721.0812)
Windows XP 32bit
2008-10-29
4.28 MB
Kworld TV Tuner_Hybrid MC865 (Version: 5.9.0721.0812)
Windows Vista 32bit
2008-10-29
4.28 MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.7.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2009-09-22
0.75 MB
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.5.0.0)
Windows Vista 32bit
2008-10-27
2.18 MB
Hồng ngoại của người tiêu dùng (CIR) (Version: 2.5.0.0)
Windows XP 32bit
2008-10-27
2.18 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Windows 7 32bit) (Version: 1.0.909.0801)
Cửa sổ 7 32bit
2009-12-09
0.76 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.209.1106.005.10)
Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit
2009-11-23
5.41 MB
Đơn giản máy ảnh ứng dụng (Version: 1.0.0.0717)
Windows XP 32bit
2008-11-26
4.08 MB