MSI GX680 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GX680 Máy tính xách tay

Tải về MSI GX680 Laptop dùng Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6309)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-06-09
107.2 MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
2011-08-10
2.52 MB
Intel (R) 6 Dòng Chipset (Version: 9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
2011-08-10
2.52 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-04
11.33 MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (Version: 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-04
11.33 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-16
4.71 MB
Quản lý Intel cơ Interface (Version: 7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-16
4.71 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Nvidia® GeForce GT 555M (Version: 8.17.12.6721)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
155.54 MB
Nvidia® GeForce GT 555M (Version: 8.17.12.6721)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
117.56 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
48.65 MB
AzureWave Bluetooth_BT280 (Version: 3.0.02.298)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-06
48.65 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-17
17.58 MB
Atheros Wireless LAN (Version: 9.2.0.458)
Cửa sổ 7 64bit
2012-01-17
17.58 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-29
138.68 MB
Intel Wireless Lan (Version: 14.0.2.2)
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-29
138.68 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-03
10.8 MB
Realtek LAN (Version: 7.023.0623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-03
10.8 MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 32bit
2011-02-11
8.12 MB
Realtek Card Reader (Version: 6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-11
8.12 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 32bit
2012-12-18
39.17 MB
Sentelic Touchpad (Version: 8.8.8.6)
Cửa sổ 7 64bit
2012-12-18
39.17 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Beta_ NEC USB3.0 (Version: 2.1.28.0)
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-13
17.64 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.4.0)
Cửa sổ 7 32bit
2011-01-03
0 MB
NEC trình điều khiển USB 3.0 (Version: 2.0.4.0)
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-13
14.42 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDIA VGA OC (Version: 12.06.0601)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2012-06-25
14.31 MB
Khóa Indicator (Version: 1.0.1106.2401)
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-13
2.28 MB
Khóa Indicator (Version: 1.0.1106.2401)
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-13
2.28 MB
CinemaPro 2 (10010) (Version: 1.0.0.10)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-07-05
2.69 MB
THX EQ (10021) (Version: 1.00.21)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-06-14
3.13 MB
Kiểm soát hệ thống quản lý (SCM) (Version: 2.211.0217.007.04)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-28
5.48 MB
Corel WinDVD2010 (W7 3264,1005830) (Version: 10.0.5.830)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-04-18
138.67 MB
MSI LED Manager (Version: 1.0.1011.2501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-03
46.23 MB
MSI dễ dàng Mặt 2.0 (Version: 2.0.0.21)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2011-01-03
59.97 MB
iCharger (Version: 1.0.104)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-10-11
0.52 MB
THX cho W7 32 / 64Bit (Version: 1.02.07)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2010-07-27
11.46 MB