MSI GX70 3BE Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Laptop MSI GX70-3BE Gaming

Tải về MSI GX70 3BE Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần vững và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Version: 6.0.1.7101)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-07
221.69 MB
Realtek HD Audio (Version: 6.0.1.6875)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-05-15
171.18 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI VGA (Version: 13.151.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-03
277 MB
ATI Richland VGA (Version: 13.10)
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-29
267.28 MB
Beta driver của ATI Richland VGA (Version: 13.101.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-11
267.9 MB
ATI Richland VGA (Version: 9.12.0.0)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-15
255.55 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.9691.3)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2014-03-06
51.14 MB
AzureWave Bluetooth (Version: 1.3.780.3)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-28
54.3 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN (Version: 2012.13.402.2014)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-01
38.86 MB
AzureWave WLAN (Version: 2007.12.0419.2013)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
36.74 MB
AzureWave AW-NB114H & AW-NE238H (Version: 2007.12.419.2013)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
36.74 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Killer LAN (Version: 8.1.0.31 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-11-04
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.25 (1.1.56.1122 trọn gói))
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-15
263.88 MB
Killer LAN (Version: 8.1.0.23)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-21
334.88 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Version: 11.13.11.4)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
67.75 MB
Elantech Touchpad (Version: 11.13.2.4)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-05-15
192.5 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD USB 3.0 (Version: 1.1.0.145)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
1.7 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Đài phát thanh Switch (Version: 1.1.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0.76 MB
Đài phát thanh Switch (Version: 1.0.7112.20593)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-15
0.79 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bàn phím LED Manager (Version: 1.2.1505.1301)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2015-08-27
7.54 MB
Bàn phím LED Manager (Version: 1.2.1505.1301)
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-08-27
7.54 MB
MSI Nhắc Manager (Version: 1.0.1409.3001)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2014-10-15
16.58 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Battery Calibration (Version: 1.0.1405.0701)
Cửa sổ 8 64bit
2014-05-13
3.23 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.05)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
SCM (Version: 10.014.01026)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
3.4 MB
Trung tâm Gaming Dragon (Version: 1.0.1401.0201)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
20.2 MB
Boot Configure (Version: 10.014.01164)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
1.99 MB
SCM (Version: 10.013.08221)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-23
3.4 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Version: 1.00.06)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit
2013-10-22
3.08 MB
Siêu Charger (Version: 1.2.024)
Cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit
2013-09-24
3.14 MB
SCM (Version: 14.013.07054)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-23
4.33 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema AP (Version: 1.00.01)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Bảo vệ màn hìnhPhát hành ngày2013-04-15Kích thước tập tin72.48 MB