MSI GX70 destroyer Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


MSI GX70 destroyer Máy tính xách tay

Tải về MSI GX70 destroyer Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Hãy làm theo dưới đây trình tự để cài đặt trình điều khiển. 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Thẻ Reader7. WLAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel MEI, 11. Đài phát thanh Switch, 12. Khác
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio (Phiên bản: 6.0.1.7101,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-07
221.69 MB
Realtek HD Audio (Phiên bản: 6.0.1.6875,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2013-05-15
171.18 MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver ATI VGA (Phiên bản: 131.52,)
Cửa sổ 8.1 64bit, Windows 8 64bit, Windows 7 64bit
2014-02-25
285.25 MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Bluetooth (Phiên bản: 1.3.9691.3,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2014-03-06
51.14 MB
AzureWave Bluetooth (Phiên bản: 1.3.780.3,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-28
54.3 MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Mạng LAN không dây AzureWave (Phiên bản: 2012.3.0913.2013,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-02-28
33.5 MB
AzureWave WLAN (Phiên bản: 2007.12.0419.2013,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-23
36.74 MB
AzureWave WLAN _ AW-NB114H & AW-NE238H (Phiên bản: 2007.12.419.2013,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
36.74 MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BigFoot LAN (Phiên bản: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-14
102.24 MB
Beta Killer BigFoot LAN (Phiên bản: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-09-26
317.41 MB
Beta Killer BigFoot LAN (Phiên bản: 8.0.2.42,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-25
317.41 MB
Killer (Bigfoot) LAN (Phiên bản: 8.0.2.38,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2013-05-15
275.52 MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elantech Touchpad (Phiên bản: 11.13.4.4,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2013-09-25
98.99 MB
Elantech Touchpad (Phiên bản: 11.13.2.4,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2013-05-15
192.5 MB
Elantench Touchpad (Phiên bản: 11.13.4.4,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
98.99 MB
USB / Thunderbolt
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AMD USB 3.0 (Phiên bản: 1.1.0.145,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
1.7 MB
Đài phát thanh Đổi
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Radio Switch (Phiên bản: 1.1.0.0,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-11
0 MB
Radio Switch (Phiên bản: 1.0.7112.20593,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-05-15
0.79 MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Sound Blaster Cinema AP (Phiên bản: 1.00.05,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-08
30.69 MB
SCM (Phiên bản: 10.014.01026,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
3.4 MB
Trung tâm chơi game Dragon (Phiên bản: 1.0.1401.0201,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-06
20.2 MB
Sound Blaster Camera EQ (Phiên bản: 1.00.13,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-11-22
3.21 MB
Trình quản lý LED bàn phím (Phiên bản: 1.2.1304.2201,)
Cửa sổ 8.1 64bit, Windows 8 64bit
2013-11-22
7.36 MB
Hiệu chuẩn pin (Phiên bản: 1.0.1208.0301,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-24
2.55 MB
Hiệu chuẩn pin (Phiên bản: 1.0.1208.0301,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-23
2.55 MB
SCM (Phiên bản: 10.013.08221,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-23
3.4 MB
Sound Blaster Cinema EQ (Phiên bản: 1.00.06,)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 7 64bit
2013-10-22
3.08 MB
Bộ sạc siêu (Phiên bản: 1.2.020,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-14
1.61 MB
Bộ sạc siêu (Phiên bản: 1.2.020,)
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-14
1.61 MB
Bộ sạc siêu (Phiên bản: 1.2.020,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-24
1.61 MB
SCM (Phiên bản: 14.013.07054,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-23
4.33 MB
Trình quản lý LED bàn phím (Phiên bản: 1.2.1304.2201,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
7.36 MB
S-Bar 2.0 (Phiên bản: 21.012.04137,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
12.69 MB
Sound Blaster Cinema AP (Phiên bản: 1.00.01,)
Cửa sổ 7 64bit
2013-07-05
29.09 MB
Sound Blaster Cinema AP (Phiên bản: 1.00.01,)
Cửa sổ 8 64bit
2013-07-05
29.09 MB